Zakaj izbrati ozimno žito?

Kmetje in strokovnjaki v kmetijskem sektorju se nenehno srečujejo z izzivi pri izbiri med ozimnim in jarim žitom za sajenje. Vsako ima svoje prednosti in specifične lastnosti, vendar pa se v številnih primerih izkaže, da ima ozimno žito določene prednosti, zaradi katerih postane odločitev za sajenje lažja. Namen tega članka je predstaviti zakaj je sajenje ozimnega žita v številnih primerih strokovno in praktično boljše od sajenja jarega ter kako to vpliva na kmetijske pridelovalce.

1. Podaljšana rastna sezona za večji donos

Ozimno žito se poseje jeseni in dobro prezimi. To omogoča rastno sezono v zgodnji pomladi, kar je ključnega pomena za doseganje optimalnega donosa. V nasprotju s tem se jara žita seje spomladi, kar pomeni krajšo rastno sezono in potencialno nižji donos.

2. Boljša izraba toplote in svetlobe

Ozimno žito izkoristi jesensko in zimsko sončno svetlobo in toploto za svojo rast. To omogoča boljšo fotosintezo in koreninski razvoj, kar posledično privede do močnejših in bolj zdravih rastlin. V primerjavi s tem imajo jara žita manj časa za izrabo virov svetlobe in toplote, kar lahko privede do manjšega donosa in bolj odporne rastline.

3. Manjši vpliv na okolje

Ozimno žito zmanjšuje erozijo tal in izpiranje hranil, saj so tla pokrita s koreninami in nadzemnim delom rastlin. To je pomembno za ohranjanje kakovosti tal in zaščito okolja. Z manjšo uporabo energije in strojev za obdelavo tal v jeseni se zmanjša tudi ogljični odtis kmetijske dejavnosti.

4. Trajnostni Pristop

S sajenjem ozimnega žita prispevamo k trajnostnemu pristopu v kmetijstvu. Trajnostna pridelava žita pomaga ohranjati rodovitnost tal, ohraniti biotsko raznovrstnost in zmanjšati uporabo mineralnih gnojil in pesticidov, saj je ozimno žito bolj odporno na bolezni in vremenske spremembe.

Ozimno žito predstavlja številne prednosti, ki jih ni mogoče prezreti. Z razširjeno rastno sezono, boljšo izrabo virov svetlobe in toplote, manjšim vplivom na okolje, in trajnostnim pristopom je ozimno žito pogosto najbolj praktična izbira za kmete. Kljub temu pa morajo kmetje skrbno pretehtati lokalne pogoje in specifične potrebe, preden se odločijo za sajenje. V vsakem primeru pa je pomembno, da odločitev temelji na analizi, ki upošteva dolgoročne koristi za kmetijsko dejavnost in okolje.

Sorte ozimnega žita, ki jih trži Semenarna Ljubljana lahko spoznate v Katalogu ozimnih žit, ali pa se obrnete na naše strokovnjake.