O NAS

Oblikujemo in tržimo produkte, ki omogočajo slovenskim pridelovalcem poslovni uspeh, samostojnost in trajnostno pridelavo.
Poslanstvo, vizija, vrednote

Semenarna Ljubljana je podjetje z jasno vizijo postati osrednji oskrbovalec slovenskega kmetijstva. Izhajamo iz dolgoletnih izkušenj, obsežnega strokovnega znanja in uvajanja inovacij. Spremljamo novosti na mednarodnem trgu in uvajamo kreativne rešitve, ki izboljšujejo kakovost in sonaravnost proizvodnje hrane. Ob tem na družbeno odgovoren način ustvarjamo vrednost za pridelovalce, zaposlene in širšo družbo.

Naša temeljna vrednota je kakovost, ki temelji na strokovnosti, sodobnem znanju in dolgoletnih izkušnjah. Zavzemamo se za trajnostni razvoj naše panoge, zato smo v svojih postopkih proizvodnje, logistike in prodaje odgovorni do narave in do ljudi.

 

Poslanstvo, vizija, vrednote
Osebna izkaznica
Osebna izkaznica

 

 • Naziv podjetja: Semenarna Ljubljana, d. o. o.
 • Naslov podjetja: Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana
 • Matična številka: 5005574000
 • Davčna številka: 53059638
 • Idetnitikacijska številka za DDV: SI53059638
 • Zavezanec za DDV: Da
 • Telefonska številka tajništva direktorja: 01/4759 200
 • Elektronski naslov: ​info@semenarna.si
 • Število zaposlenih: 220
 • Osnovna dejavnost:
  • Šifra 46.210
  • ​Dejavnost: Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
Mednarodna prisotnost

Na domačem trgu je Semenarna Ljubljana vodilna ponudnica izdelkov za kmetijstvo in vrtnarjenje, na tujih trgih pa dosega pomembne tržne deleže. Naša razvejana partnerska mreža v tujini nam omogoča, da svoje izdelke tržimo v naslednjih državah:

 • Hrvaška
 • Bosna in Hercegovina
 • Srbija
 • Severna Makedonija
 • Črna gora
 • Kosovo
Mednarodna prisotnost
Zaposlovanje
Zaposlovanje

V Semenarni Ljubljana se zavedamo, da so naša moč naši zaposleni, zato si prizadevamo, da bi ustvarili delovno okolje, ki spodbuja inovativnost ter omogoča strokovni in osebni razvoj posameznika.  Spodbujamo poslovno kulturo, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, zaupanju in timskem delu.

 • Redna zaposlitev
 • Redno zaposlujemo kadre na področju maloprodaje, proizvodnje, trženja in ostalih režijskih podpornih služb.
 • Študentsko delo

Vse leto ponujamo študentom različnih študijskih smeri delo: v vrtnih centrih in prodajalnah Kalia, v proizvodnji, skladišču ter v drugih podpornih službah. Študente spremljamo v procesu dela in najobetavnejše pripravljamo za morebitno poznejšo zaposlitev v Semenarni Ljubljana.

Dijaki in študenti na praksi

V Semenarni Ljubljana se zavedamo pomena sodelovanja s srednjimi, višjimi in visokimi šolami. V zadnjem času se aktivno vključujemo v proces oblikovanja novih srednješolskih programov in promocije biotehniških poklicev, kar nas navdaja z optimizmom, da bomo v prihodnje uspeli navdušiti in pridobiti v naše podjetje čim več mladih vrtnarskih in kmetijskih tehnikov ter cvetličarjev in vrtnarjev.