Postanite naši sejalci jutrišnjih plodov

Semenarni Ljubljana ne dajeta vrednost le finančni in materialni kapital, temveč tudi zaposleni, ki s svojim znanjem, strokovno usposobljenostjo, prilagodljivostjo, izkušnjami ter odnosom do sodelavcev in poslovnih partnerjev krepijo ugled in uspeh podjetja.

Semenarna Ljubljana je ugledno podjetje, ki se nenehno širi tudi zunaj meja Slovenije. Imamo bogato tradicijo, obenem pa smo nenehno na preži za novimi priložnostmi in izzivi. Zaposleni v podjetju in v celotni skupini ponosno sprejemajo svojo zaposlitev in imajo visoko razvit občutek pripadnosti. Med sodelavci vladajo medsebojna pomoč, solidarnost in spoštovanje. Z načrtnim vlaganjem v izobraževanje in usposabljanje v Semenarni Ljubljana dvigujemo strokovno usposobljenost in izobrazbo zaposlenih ter tako učinkovito dosegamo zastavljene cilje. Socialni, čustveni in intelektualni kapital zaposleni izkoriščajo za večanje zadovoljstva kupcev in uporabnikov storitev.

Semenarna Ljubljana ustvarja delovno okolje, ki spodbuja inovativnost ter omogoča strokovni in osebni razvoj ter napredovanje in kakovost življenja za vse zaposlene. Skupaj s perspektivnimi zaposlenimi načrtujemo njihove kariere tako doma kot v tujini in jih tudi nagrajujemo za dobre rezultate njihovega dela.

V Semenarni Ljubljana spodbujamo poslovno kulturo, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, zaupanju in timskem delu. Znanje, izkušnje in ustvarjalnost zaposlenih so konkurenčna prednost Semenarne Ljubljana, naša moč, uspešni zaposleni pa odlični ambasadorji tako doma kot v tujini.

Zaposlitev

Redno zaposlujemo kadre na področju maloprodaje, proizvodnje, trženja in ostalih režijskih podpornih služb. Zaradi razpršenosti proizvodnih, maloprodajnih in drugih poslovnih enot zaposlujemo po vsej Sloveniji. V času prodajnih sezon, ko je obseg dela večji tako v proizvodnji in logistiki kot tudi v maloprodaji, potrebujemo veliko dodatnih sodelavcev, predvsem prodajalcev, kmetijskih tehnikov, vrtnarskih tehnikov, aranžerskih tehnikov, vrtnarjev in cvetličarjev ter drugih kvalificiranih delavcev.

Če imate delovne izkušnje, ste strokovni, ustvarjalni, podjetni, imate pozitiven odnos do nenehnih sprememb, prevzemate odgovornost za svoje delo, ste zavzeti in polni delovnega elana, željni izobraževanja, urejeni in si želite delati v utečenem timu prijetnih sodelavcev, ki jim je skrb za strokovnost in zadovoljstvo kupcev na prvem mestu, se lahko uvrstite med potencialne kandidate za zaposlitev.

Mojca Dimic Martinovič

Kontakt: kadri@semenarna.si, T: 01 475 92 00