Tritikala KASYNO - izredno zdrava in dobro prenaša zimo

Tritikala KASYNO je visokorodna sorta tritikale, ki nudi zanesljiv pridelek tudi z nižjim vložkom

Značilnosti:

  • Srednje zgodnja sorta
  • Srednje visoka rastlina
  • Intenzivna sorta tritikale za doseganje visokih pridelkov
  • Dobro prenašanje zimskih razmer
  • Sorta dosega najvišje pridelke v nevtralnih poskusih
  • Primerna za pridelavo tudi na slabših tleh
  • Setveni odmerek 300-400 kalivih semen/m² oz. 170-190 kg/ha

Donos:

Lokacija Pridelek/ 14% vlage Vlaga % Hektoliter
Panvita 9.471 16,9 60,2
KGZS MB-Biotehnična šola Ptuj 6.196 15,7  

Za več informacij preglejte katalog Ozimna žita in oljna ogrščica, sezona 2022 - KATALOGI IN BROŠURE - Semenarna Ljubljana oz. kontaktirajte našo prodajno strokovno službo Strokovnjaki - Strokovno svetovanje na terenu - Semenarna Ljubljana.