Ječmen CONCORDIA - preizkušen in zanesljiv

Preizkušena sorta ječmena CONCORDIA je v pridelavi že več let in daje vedno zanesljive pridelke na naših tleh.

Značilnosti:

• Srednje zgodnja sorta
• Dvovrstni ječmen
• Odlikuje jo velik klas, z izenačenim zrnjem
• Preizkušena sorta, ki je v pridelavi že več let
• Setveni odmerek 400-450 kalivih semen/m² oz. 200-240 kg/ha

Donos:

Lokacija Pridelek/ 14% vlage Vlaga % Hektoliter
Panvita 7.981 13,0 63,6
KGZS MS Poredoš Tomaž, Predanovci 6.350 10,8 61,7

 

Za več informacij preglejte katalog Ozimna žita in oljna ogrščica, sezona 2022 - KATALOGI IN BROŠURE - Semenarna Ljubljana oz. kontaktirajte našo prodajno strokovno službo Strokovnjaki - Strokovno svetovanje na terenu - Semenarna Ljubljana.