Ječmen FINOLA - odličen v stresnih pogojih

Ječmen FINOLA dosega rekordne pridelke tudi v težjih pogojih pridelave

  • Zgodnja do srednje zgodnja sorta
  • Šestvrstni ječmen
  • Zaradi zgodnosti primerna tudi za pridelovanje na lahkih tleh
  • Visoki pridelki kvalitetnega zrnja in slame 
  • Sorta zaseda tudi pomemben delež v pridelavi v sosednji Avstriji 
  • Setveni odmerek 400 kalivih semen/m² oz. 180-220 kg/ha

 

Donos:

Lokacija Pridelek/ 14% vlage Vlaga % Hektoliter
Panvita 8.521 13,2 62,9
Biotehnična šola Rakičan* 7.266 13,1  
*Sorta je po pridelku bila na prvem mestu    

 

Za več informacij preglejte katalog Ozimna žita in oljna ogrščica, sezona 2022 - KATALOGI IN BROŠURE - Semenarna Ljubljana oz. kontaktirajte našo prodajno strokovno službo Strokovnjaki - Strokovno svetovanje na terenu - Semenarna Ljubljana.