Pšenica SOSTHENE - visokoproduktivna nizka golica

Pšenica SOSTHENE dosega visoke pridelke in je zelo odporna na poleganje.

• Srednje zgodnja do srednje pozna sorta
• Tip klasa golica
• Višina rastlin 75-80cm
• Dobra odpornost na poleganje, nizke zimske  temperature in poglavitne bolezni pšenice
• Vsebnost beljakovin 12-14%, hektolitrska masa 78-82 kg/hl
• Visokoproduktivna sorta, ki dosega visoke pridelke zrnja
• Setveni odmerek 400-450 kalivih semen/m² oz. 200-230 kg/ha

Donos:

Lokacija Pridelek/ 14% vlage Vlaga % Beljakovine % Hektoliter Število padanja Sedimentacija
KIS-Jable 8.720 12,4 10,3 76,2   29,7
Panvita, Rakičan 7.758 15,6 12,1 71,6 157 56,0

Za več informacij preglejte katalog Ozimna žita in oljna ogrščica, sezona 2022 - KATALOGI IN BROŠURE - Semenarna Ljubljana oz. kontaktirajte našo prodajno strokovno službo Strokovnjaki - Strokovno svetovanje na terenu - Semenarna Ljubljana.