Pšenica MONVISO - rekorderka med krušnimi sortami

Sorta MONVISO vztrajno dosega najvišje pridelke v pridelavi z zelo visoko kvaliteto zrnja.

Njene prednosti so:

• Zgodnja do srednje zgodnja sorta
• Tip klasa resnica
• Izredno dobro razraščanje in dobra prezimitev
• Visoki rekordni in stabilni pridelki dobre kakovosti zrnja
• Zanesljiva sorta v vseh pogojih pridelave in tipih tal
• Visoko odporna na poglavitne bolezni
• V intenzivni tehnologiji dosega A-kakovost
• Setveni odmerek 400-450 kalivih semen/mª
• Okvirna količina semena za setev 210-230 kg/ha

Značilnosti:

Tip klasa Višina rastlin Čas dozorevanja Poraba semena  Pridelek zrnja Kakovostni Odpornost proti
      (kg/ha)   razred Listni pegavosti Pegavosti plev  Poleganju
bela resnica srednje nizka srednje zgodaj 210 do 230 visok B2 3 1 2

 

Legenda: Odpornost proti boleznim in poleganju
 1 = odlična   5 = srednja
2 = zelo dobra   6 = srednje slaba
3 = dobra   7 = slaba
4 =  srednje dobra   8 = zelo slaba

 

Donosi:

Lokacija Pridelek/ 14% vlage Vlaga % Beljakovine % Hektoliter Število padanja Sedimentacija
KIS-Jable 8.917 12,4   76,9   30,0
KGZS Celje 8.148 10,7        

 

Za več informacij preglejte katalog Ozimna žita in oljna ogrščica, sezona 2022 - KATALOGI IN BROŠURE - Semenarna Ljubljana oz. kontaktirajte našo prodajno strokovno službo Strokovnjaki - Strokovno svetovanje na terenu - Semenarna Ljubljana.