Kako na učinkovit način zatreti ozkolistne in širokolistne plevele z enim škropljenjem?

Ekonomično varstvo koruze z Talismanom in Muralom

Mural in Talisman

Zatiranje plevelov v koruzi je ključnega pomena za dosego visokega pridelka. Izbira ustreznega herbicida in čas zatiranja plevela je odvisen od razvojne faze koruze, vremena, plevelne flore in tipa tal.

Kombinacija herbicida TALISMAN (1 L/ha) + MURAL (0,5 L/ha) je EKONOMIČNA, PREVERJENA in UČINKOVITA KOMBINACIJA za celovito zatiranje plevelov v koruzi.

KDAJ? Ko je koruza v fazi 3-6 listov, pleveli pa imajo 2-6 pravih listov (travni pleveli 15-20 cm).

ZAKAJ IZBRATI TO KOMBINACIJO?

• Najbolj ekonomično varstvo pred pleveli.

• Sinergijsko delovanje dveh aktivnih snovi.

• Z enim škropljenjem zatremo širokolistne in ozkolistne plevele.

• Fleksibilnost glede odmerka in časa uporabe.

KATERI HERBICID JE USPEŠEN PROTI NJIVSKEMU SLAKU (Convolvulus arvensis) IN OSATU (Cirsium arvense)?

V kolikor so na vaših njivah problemi s koreninskimi pleveli, kot sta slak in osat je najuspešnejša rešitev zatiranja le teh po vzniku koruze (v fazi 3 do 5 listov); pleveli pa so vznikli. V ta namen priporočamo za celovito zatiranje enoletnih in nekaterih vrst trajnih širokolistnih plevelov v koruzi za zrnje in silažo preverjen herbicid MURAL. Vsebuje aktivno snov dikamba (480 g/l) in na plevel deluje foliarno in preko korenin. Na plevelih se pojavijo deformacije posameznih delov ali cele rastline, vidno kot zvijanje in kodranje listov. Po 7-14 dneh pride do nekroz in sušenja plevelov. S sredstvom se tretira, ko ima koruza od 2 do 5 listov (BBCH 12 – 15), širokolistni pleveli pa so v fazi 2-6 listov.

Sredstvo uspešno zatira u odmerku 0,6 l/ha: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus), belo metliko (Chenopodium album), plezajočo lakoto (Galium aparine), navadni slakovec (Polygonum convolvulus), ščavjelistna dresen (Persicaria lapathifolia), navadna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) in druge.

V odmerku 0,75 l/ha uspešno zatira: baržunati oslez (Abutilon theophrasti), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), navadni kristavec (Datura stramonium), drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora), navadni oslez (Hibiscus trionum), škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum), navadna zvezdica (Stellaria media), njivski osat (Cirsium arvense) in njivski slak (Convolvulus arvensis) in druge.

REŠITEV ZA TRAVNE PLEVELE, VKLJUČNO Z DIVJIM SIRKOM (Sorghum halepense) IZ SEMENA IN RIZOMOV

Za varstvo pred enoletnimi in večletnimi ozkolistnimi pleveli, kot tudi enoletnimi širokolistnimi pleveli v koruzi za zrnje in silažo uporabimo herbicid TALISMAN. S sredstvom se tretira v fazi, ko ima koruza razvitih 2 do 8 listov (BBCH 12 - 18) in ko plevel intenzivno raste.

V odmerku 1,125 l/ha sredstvo uspešno zatira ozkolistni plevel, kot je zeleni muhvič (Setaria viridis), navadna kostreba (Echinochloa crus-galli), divji sirek (Sorghum halepense) in krvava srakonja (Digitaria sanguinalis). Med širokolistnimi pleveli odlično zatira srhodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus), mnogosemensko metliko (Chenopodium polyspermum), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris) in druge.

Vsebuje aktivno snov nikosulfuron 40 g/l, bistveno prednost pa mu daje OD formulacija (oljna disperzija), ki omogoča visoko selektivnost do koruze, boljšo oprijemljivost in hitrejšo vpojnost. Plevelne vrste ga absorbirajo preko listne mase, ki se nato translocira do meristematskih tkiv. Rast se ustavi takoj, sušenje pa je vidno v 10 do 20 dneh.