Strokovne novice
01.06.2023.
Avtor: Iris Gergorec

Harpun - učinkovito in ekonomično proti insektom

         

 

Pravilna izbira pripravkov in njihovo kombiniranje zagotavlja učinkovito zatiranje škodljivcev in hkrati preprečevanje razvoja rezistence škodljivih                        organizmov na insekticide.  
 

 Insekticid HARPUN je pripravek z pomembno vlogo v antirezistentni strategiji zaradi svojega edinstvenega mehanizma delovanja.  
 

 Uporabljamo ga na jablanah za zmanjševanje številčnosti populacije jabolčnega zavijača (Cydia pomonella), v odmerku 1 l/ha. Sredstvo HARPUN, na osnovi
 učinkovine    piriproksifen (100 g/l) se uporablja kot insekticid z ovicidnim in larvicidnim načinom delovanja, ki zavira razvoj začetnih faz žuželk.
 Po rastlinah se premešča translaminarno, pomeni da je aktivna snov prisotna na obeh listnih ploskvah.
 Sredstvo nima neposrednega učinka na odrasle žuželke, ampak preprečuje izleganje ličink iz jajčec, ki so jih odložile tretirane samice zato čas uporabe dosledno 
 prilagajamo razvojnemu stadiju žuželk.

 Sredstvo deluje zgolj na jajčeca, zato je čas uporabe ko samice jabolčnega zavijača odlagajo jajčeca, po cvetenju jablan v fenološki fazi, ko so plodiči večji od 10 mm;         odpadanje plodičev po cvetenju, do faze, ko je premer plodov večji od 40 mm, plodovi so pokončni (BBCH 71 – 74).

 Zaenkrat na ta pripravek pri nas še ni znanih odpornosti, tako da ga lahko porabimo dvakrat v sezoni.

 

 Insekticid HARPUN se uporablja tudi v paradižniku, kumarah in hruškah:
 Na paradižniku in kumarah, gojenih v zaščitenih prostorih, za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum). Čas uporabe: Prvo tretiranje se opravi, ko se  na rastlinah opazi prve odrasle osebke škodljivih žuželk. Odmerek: 75 ml/100 l vode (oz. max 1,125 l).
 

 Na hruškah za zmanjševanje številčnosti populacije hruševih bolšic (Cacopsylla spp.). Čas uporabe: ko se ličinke izlegajo iz jajčec oziroma najpozneje ko so v stadiju L3.
 Tretiranje je dovoljeno v času, ko so hruške v fenološki fazi od nabrekanja cvetnih brstov, do faze, ko plod doseže polovico končne velikosti.
 Odmerek: 1 l/ha.
 Manjše uporabe: Na jablanah za omejevanje populacije ameriškega kaparja (Quadraspidiotus perniciosus). Za uspešno zmanjševanje okužb, uporaba
 insekticida HARPUN pred cvetenjem v odmerku 0,5 l/ha. Fenološka faza mišje uho – zeleni brst.

 Karenca za kumare in paradižnik je 3 dni. Karenca za jablane, hruške, je zagotovljena s časom uporabe.

 

 

 

Vstavi komentar

Trenutno nema komentara

Podobni članki

24.
Oct.
2023.
Strokovne novice
Kmetje in strokovnjaki v kmetijskem sektorju se nenehno srečujejo z izzivi pri izbiri med ozimnim in jarim žitom za sajenje.
27.
Sep.
2023.
Strokovne novice
Ne igrajte iger na srečo s svojim pridelkom - izberite tritikalo Kasyno za zanesljiv pridelek
27.
Sep.
2023.
Strokovne novice
Ohranjevalna sorta pire Semenarne Ljubljana