Podaljšanje dovoljenja za uporabo in prodajo glifosata

Evropska komisija je na sestanku, 2. decembra 2022, podaljšala dovoljenje za uporabo in prodajo herbicida glifosata do 15. decembra 2023. 


Odločitev je sprejela sama, po tem, ko države članice na rednem sestanku, 14. oktobra 2022, niso mogle doseči konsenza, čeprav je večina držav članic glasovala za podaljšanje. Slovenija se je, skupaj z Nemčijo in Francijo, na tem glasovanju vzdržala. 
V skladu z Uredba (es) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet se je torej skupina strokovnjakov iz Francije, Madžarske, Nizozemske in Švedske (države članice določene za odločanje o tem primeru) samostojno odločila za enoletno podaljšanje.


Čez eno leto bo na voljo tudi nova ocena tveganja za vpliv glifosata na zdravje ljudi in okolje, ki jo bo pripravila Evropska agencije za varnost hrane, Nova ocena tveganja je napovedana za julij 2023, in bi lahko najbolj ključno vplivala na možnost nadaljnjega podaljšanja uporabe tega široko razširjenega herbicida.