&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Posebna izdaja semenskih vrečic – iz časov naših babic

Letos Semenarna Ljubljana praznuje 110 let obstoja. Posebna kolekcija semenskih vrečic nas vrača v obdobje začetka Semenarne Ljubljana. Za vse ljubitelje tradicije, smo izdelali replike 10 vrečic in jih tudi poimenovali s starimi imeni sort. Za shranjevanje semen smo izdelali atraktivno pločevinasto škatlo. Posebna kolekcija je na voljo v vrtnih centrih Kalia Semenarne Ljubljana.

več ...


ZIMSKA PREDAVANJA ZA KMETOVALCE 2016

 

SEZNAM ZIMSKIH PREDAVANJ ZA KMETOVALCE, 2016

DATUM LOKACIJA  
JANUAR

Spoštovani kmetovalci!

Za vas smo v zimskem času pripravili strokovna predavanja o ponudbi Semenarne Ljubljana za sezono 2016. Predavanja organiziramo po vsej Sloveniji. Preverite na seznamu, kdaj bo predavanje v vašem kraju in nas obiščite. Vsak udeleženec prejme promocijski material in darilo.

 

Naše seme – vaš uspeh, Semenarna Ljubljana

 

 

14.jan KZ KOROŠKA
19.jan KZ KRKA, ČRNOMELJ
19.jan KZ LENART
20.jan KZ KRKA, NOVO MESTO
21.jan KZ LENART
21.jan KZ STIČNA
21.jan KZ ŠMARJE
22.jan KZ ŠENTJUR
25.jan KZ SLOVENSKE KONJICE
26.jan KZ LESCE
26.jan KZ SLOGA KRANJ
27.jan KZ CELJE
28.jan KZ PTUJ, PTUJ
28.jan KZ SEVNICA
28.jan KZ ŠKOFJA LOKA
FEBRUAR
2.feb MURSKA SOBOTA
2.feb KZ CERKLJE
3.feb KZ GORNJA RADGONA
4.feb KZ PTUJ, ORMOŽ
5.feb KZ MEDVODE
10.feb TIŠINA
11.feb KZ LJUTOMER
12.feb KZ SELNICA OB DRAVI

več ...


Katalog jara žita in zrnate stročnice v letu 2016

Nov katalog semena jarih žit in zrnatih stročnic Semenarna Ljubljana. V letošnjem letu uvajamo številne novosti v ponudbi: jara pšenica VALBONA, presevna (fakultativna) sorta pšenice, jari goli oves OLIVER, za setev na produktivnejših legah, krmni grah ESO, zagotovite si lastno beljakovinsko krmo, soja SINARA, srednje zgodnja soja, bob MERKUR, za setev na produktivnejših legah.

Katalog semena jara žita in zrnate stročnice

več ...


HIBRIDI KORUZE V LETU 2016

V Semenarni Ljubljana smo v letu 2015 nadaljevali z intenzivnim preizkušanjem hibridov koruze francoskega podjetja R.A.G.T. Poleg upoštevanja osnovnih karakteristik hibrida, kot so njegova produktivnost, morfologija, fiziologija in zdravstveno stanje, smo obravnavali tudi prebavljivost in energetsko vred-nost silaže izbranih R.A.G.T. hibridov.

R.A.G.T. je znano evropsko podjetje, ki deluje predvsem na področju razvoja novih hibridov koruze, sort strnih žit ter oljnic. Sedež pod-jetja je v Rodezu, Francija. Hibridi koruze podjetja R.A.G.T. so se v slovenskih pridelovalnih razmerah izkazali po svoji zanesljivosti in produktivnosti. Poleg tega so marsikaterega pridelovalca prepričali s smernicami, ki sovpadajo z zadnjimi dosežki pri razvoju novih hi-bridov koruze (izrazito visoka odpornost na stres »izrivanja«, zelo izenačen čas svilanja in metličenja, odpornost na senescenco).

KATALOG HIBRIDI KORUZE V LETU 2016

 

več ...


Katalog SEMENSKI KROMPIR v letu 2016

Krompir je poljščina, ki zaseda pomemben delež v kmetijski pridelavi in prehrani ljudi. V kolobar ga vključujejo manjše in večje družinske kmetije, kmetijska podjetja in prideloval-ci na vrtovih za samooskrbo in povezanost z naravo.

SEMENARNA Ljubljana vam že vrsto let želi zagotoviti kakovosten in širok izbor sort semenskega krompirja. V ponudbi vam predstavljamo različne sorte po zgodnos-ti, odpornosti proti različnim boleznim, po barvi kože in mesa, po namenu pridelave in kulinaričnih lastnostih.

V upanju na uspešen izbor vam želimo uspeh pri vašem delu na zemlji.

Katalog SEMENSKI KROMPIR v letu 2016

več ...


Semena žit za vse šole v Sloveniji in zdrav slovenski zajtrk

V okviru projekta »Moja domovina – Od zrna do kruha«, je Semenarna Ljubljana prispevala semena 9 vrst žit za vse osnovne in srednje šole po Sloveniji.

Semena so spakirana v epruvete; potrebnih je bilo kar 7.200 epruvet. Zložene so v lesena stojala. Kar 800 lesenih stojal izdelujejo učenci Srednje lesarske šole v Ljubljani. Do petka, 20. 11. 2015, na Dan slovenske hrane, bodo vse osnovne in srednje šole po Sloveniji prejele paket s semeni in knjižico NAŠA ŽITA.

Otroci bodo s pomočjo učiteljev izvedeli veliko o setvi, negi in pridelavi žit, kot tudi o zdravem načinu prehranjevanja.

Semenarna Ljubljana, d.o.o.

Naše seme – vaš uspeh! Že polnih 110 let.

več ...


Tradicionalni slovenski zajtrk in projekt »Moja domovina – Od zrna do kruha«

Vsak tretji petek v novembru je Dan slovenske hrane. Vse se začne pri semenu. V Semenarni Ljubljana se dobro zavedamo, da imamo pri tem zelo pomembno vlogo. Seme je namreč vir življenja; iz njega zraste plod, s katerim se prehranjujemo in ima velik pomen pri razvoju različnih civilizacij.

Z mislijo, da bomo prispevali k zavedanju mladih o pomenu žit za pridelavo domače prehrane in s tem krepili pripadnost svoji deželi, smo se odločili za sodelovanje v projektu »Moja domovina – Od zrna do kruha«. Za vse osnovne in srednje šole smo prispevali semena 9 vrst žit. Skupaj s doc. dr. Darjo Kocjan Ačko pa smo izdelali knjižico za otroke, v kateri so predstavljena žita. Otroci bodo s pomočjo učiteljev izvedeli veliko o setvi, negi in pridelavi žit, kot tudi o zdravem načinu prehranjevanja. Vse osnovne in srednje šole bodo do petka, 20. 11. 2015, prejele paket s semeni in knjižico NAŠA ŽITA.

Naš namen je spodbujati zavedanje ljudi o pomenu slovenske hrane in graditi odnos do domače hrane ter spoštovanje do vseh, ki nam jo pridelujejo.

Za pobudo in uresničitev projekta »Moja domovina – Od zrna do kruha« se zahvaljujemo Ani Vehar, predsednici društva Naša zemlja. Prav tako se zahvaljujemo doc. dr. Darji Kocjan Ačko za sodelovanje in pripravo strokovne vsebine in fotografije v knjižici NAŠA ŽITA.

Vsebino knjižice NAŠA ŽITA in več o projektu »Moja domovina – Od zrna do kruha«, si lahko ogledate tukaj.

Bodimo hvaležni naravi. Zaupajmo v njeno moč!

Semenarna Ljubljana, d.o.o.

Naše seme – vaš uspeh! Že polnih 110 let.

več ...


Obisk študentov in profesorjev iz dunajske univerze Bodenkultur

Na Selekcijsko-poskusnem centru na Ptuju so nas obiskali študentje in profesorji z dunajske univerze Bodenkultur. Obisk je bil v sklopu 3-dnevne ekskurzije po Avstriji in Sloveniji. Predstavili smo jim naše delo na področju pridelave semena in vzdrževalne selekcije avtohtonih sort.

Obisk študentov in profesorjev iz Avstrije na SPC Ptuj

več ...