&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Zaposleni

Največje premoženje Semenarne Ljubljana so zaposleni z vsem intelektualnim kapitalom. Zaposleni s svojim znanjem, izkušnjami, izobrazbo, strokovno usposobljenostjo ter drugimi sposobnostmi, ki so jih pridobili pri svojem delu, pomagajo vsak po najboljših močeh ustvarjati najboljše proizvode Semenarne Ljubljana, najboljše rezultate kupcev in najboljše poslovne rezultate.

Semenarna Ljubljana, d.o.o., ima v Sloveniji zaposlenih okoli 235 delavcev. Za ustrezno ponudbo izdelkov za vrtnarjenje, kmetovanje, vinogradništvo, sadjarstvo in prosti čas ter za vrhunsko svetovanje in prodajo se trudijo zaposleni v več kot 30 maloprodajnih enotah v Sloveniji in 15 maloprodajnih enotah v tujini, kjer delujejo naši distributerji.

Kadrovska strategija

Za doseganje začrtanih strateških ciljev je pomembna pravilno zastavljena kadrovska strategija:

  • dialog med zaposlenimi na vseh področjih in ravneh,
  • notranje in zunanje kadrovanje,
  • strokovno izpopolnjevanje,
  • prenos znanja in izkušenj med sodelavci,
  • motiviranje in nagrajevanje zaposlenih,
  • načrtovanje karier najobetavnejših kadrov ter
  • varnost in zdravje pri delu.

Razvoj kariere v Semenarni Ljubljana

Semenarna Ljubljana nudi priložnost vsem sposobnim posameznikom, ki so motivirani za delo in nove izzive.

Trudimo se podpirati in razvijati karierno pot in osebno rast, omogočamo dodatna usposabljanja, izobraževanja, študij ob delu, prehajanja med različnimi strokovnimi področji ter ravnmi, delo pri različnih projektih, strokovni napredek z obiski mednarodnih sejmov in posvetov ter možnost dela v hčerinskih podjetjih v tujini.

Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

Vsak uspešen zaposleni je ambasador Skupine Semenarna Ljubljana. Uspeh celotne skupine je obenem uspeh vsakega posameznika, kar povečuje vrednost tako posameznika kot celotne skupine. Uspeh je rezultat znanja in motivacije vseh zaposlenih. Zato si v Semenarni Ljubljana prizadevamo, da s sistemom izobraževanja zaposlenim omogočamo širjenje in poglabljanje znanja in veščin ter jih motiviramo za doseganje in preseganje poslovnih in osebnih ciljev.