KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

 

Semenarna Ljubljana - SI / Semenarna Ljubljana / Uprava in nadzorni odbor družbe

Uprava in nadzorni odbor družbe

Upravljanje Semenarne Ljubljana izhaja iz veljavne zakonske ureditve, Statuta družbe ter pravic in odgovornosti organov vodenja in nadziranja družbe.

Uprava družbe

  • ALEŠ ŠABEDER, direktor

Direktorji področij

  • NATAŠA KRAŠKOVIC, direktorica finančnega sektorja
  • NATALIJA PAVLIN, direktorica trženja

Vodje sektorjev in služb

  • ROMANA KRAMAR, vodja maloprodaje
  • MIRAN OBREZA, vodja logistike
  • MAJDA NIKOLOVSKI, računovodstvo
  • MIRAN MERHAR, splošni posli in investicije
  • FRANC BLAJ, IT

Nadzorni odbor

  • PETER VRISK, predsednik
  • SONJA ANADOLLI, namestnica