&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

 

Semenarna Ljubljana - SI / Semenarna Ljubljana / Uprava in nadzorni odbor družbe

Uprava in nadzorni odbor družbe

Upravljanje Semenarne Ljubljana izhaja iz veljavne zakonske ureditve, Statuta družbe ter pravic in odgovornosti organov vodenja in nadziranja družbe.

Centrala: 01 475 92 00

Uprava družbe

 • ALEŠ ŠABEDER, direktor

Direktorji področij

 • NATAŠA KRAŠKOVIC, direktorica finančnega sektorja
 • NATALIJA PAVLIN, direktorica trženja

Vodje sektorjev in služb

 • ROMANA KRAMAR, vodja maloprodaje
 • MIRAN OBREZA, vodja logistike
 • MAJDA NIKOLOVSKI, računovodstvo
 • MIRAN MERHAR, splošni posli in investicije
 • FRANC BLAJ, IT
 • TOMAŽ GRUDEN, izvoz

Nadzorni odbor

 • PETER VRISK, predsednik
 • SONJA ANADOLLI, namestnica