&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Semenarna Ljubljana / Trgi in podjetja Skupine Semenarna

Trgi in podjetja Skupine Semenarna

Na domačem trgu je Semenarna Ljubljana vodilna ponudnica semen, na tujih trgih pa dosega pomembne tržne deleže. Naša razvejana partnerska mreža v tujini nam omogoča, da svoje izdelke tržimo in organiziramo semensko proizvodnjo v naslednjih državah:

Albanija • Avstrija • Belorusija • Bolgarija • Bosna in Hercegovina • Češka • Črna gora • Estonija • Francija • Grčija • Hrvaška • Italija • Kanada • Kosovo • Latvija • Litva • Madžarska • Makedonija • Moldavija • Nemčija • Nizozemska • Poljska • Romunija • Rusija • Slovaška • Srbija • Turčija • Ukrajina

tl_files/semenarna_trgi.jpg

V primerjavi s tujimi semenarskimi hišami se ponašamo z zelo široko ponudbo. Tudi v prihodnje bomo širili ponudbo Semenarne na tuje trge.

Matično podjetje:

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana - Slovenija
T: + 386 (0)1 475 92 00
F: + 386 (0)1 427 35 38
info@semenarna.si
www.semenarna.si