&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Semenarstvo / Selekcijsko-poskusni center Ptuj

Selekcijsko-poskusni center Ptuj

V oglednem vrtu Selekcijskega centra na Ptuju vsako leto ozelenijo ogledni nasadi večletnih okrasnih in krmnih trav, detelj, začimbnic, dišavnic in cvetlic, vsako leto znova pa zasejemo številne enoletne vrtnine in poljščine domačega in tujega izvora.
Semenarna Ljubljana z uspešnim semenarjenjem domačih in tujih sort že dobro stoletje gradi zaupanje med domačimi in tujimi potrošniki semen. Svoje proizvodne sposobnosti stalno posodabljamo, med najpomembnejše mejnike pa štejemo leta 1968 ustanovljen Selekcijsko-poskusni center Ptuj. Od leta 1988, ko smo na Ptuju odprli selekcijski center na 46 hektarjih, je sodelovanje z ljubiteljskimi in poklicnimi pridelovalci okrasnih in kmetijskih rastlin postalo še tesnejše in tradicionalno redno. Vzdrževalna selekcija ohranjevalnih in Semenarninih sort pa je najpomembnejša naloga Selekcijsko-poskusnega centra na Ptuju, med njimi pa so:

 • zelje: varaždinsko, ljubljansko, futuško;
 • strniščna repa: kranjska okrogla in podolgovata;
 • koleraba: rumena maslena;
 • solate: leda, ljubljanska ledenka, bistra, posavka, dalmatinska ledenka, unicum ...;
 • motovilec: ljubljanski, žličar;
 • paradižnik: val, saint pierre, novosadski jabučar;
 • paprika: šorokšari, kurtovska kapija, sivrija, S 10;
 • čebula: ptujska rdeča, belokranjka, tera;
 • kumare: eva;
 • fižol: češnjevec, jabelski pisanec, jeruzalemski, ptujski maslenec, maslenec rani, klemen, zorin, semenarna22;
 • korenček: nantes, ljubljanski;
 • peteršilj: berlinski;
 • rdeča pesa: bikor, cilindra;
 • por: elefant, carentan;
 • endivija: eskariol zelena, dečja glava, dalmatinska kopica;
 • česen: ptujski jesenski in spomladanski;
 • buča: slovenska golica;
 • ajda: darja, siva;
 • lucerna: soča, krima.

Temelj so poskusi na polju

Da je pridelano seme kar najboljše, posejemo na Ptuju številne sorte različnih kmetijskih in okrasnih rastlin. Med rastjo jih opazujemo (bonitiramo) in ugotavljamo (merimo) njihove gospodarsko pomembne lastnosti in njihovo ohranjanje iz roda v rod.
Ker se zavedamo prednosti domačih (avtohtonih) sort pred tujimi zaradi prilagojenosti rastnim razmeram pri nas, jih ohranjamo z vzdrževalno selekcijo. Tako izločamo nezaželene, navadno bolne ali netipične rastline. Dedne lastnosti se dlje časa ohranijo pri samoprašnih rastlinah v primerjavi s tujeprašnimi. Ker je cvetni prah lahek ter ga veter in žuželke lahko odnesejo precej daleč, lahko pride do nezaželenih križanj. Lastnosti sorte se spremenijo, kar se pokaže šele s setvijo semena v naslednji generaciji. Da bi se zavarovali pred nezaželenim križanjem, sejemo sorodne sorte dovolj narazen. Razdalja med posevki samoprašnic (pšenice, ječmena, soje) je le nekaj metrov, večja pa je pri tujeprašnicah (sončnici, buči, ajdi, zelju, oljni ogrščici, koruzi), ki jih oprašujejo žuželke in veter. Da se prepričamo o velikosti, kakovosti in gospodarsko pomembnih lastnostih vrste ali sorte, poskus naslednje leto znova ponovimo. Kadar želimo ugotoviti, kako se posamezna sorta obnese v drugačnih rastnih razmerah, naredimo poskuse tudi drugod po Sloveniji. Le na ta način lahko kupcem priporočamo sorte, ki v določenem območju najboljše uspevajo.

Poskusi v Selekcijsko-poskusnem centru Semenarne Ljubljana na Ptuju

V centru opravljamo vse poskuse, ki so potrebni za nadzorovano kakovost semen v vrečicah Semenarne Ljubljana, vključno s primerjavo s konkurenco. V semenskih vrečicah se skriva kakovostno seme, narejeno s predanostjo, trudom, potrpežljivostjo in veliko znanja.

Vegetacijski poskusi

Polje selekcijskega centra je med letom videti kot velik vrt. Tam namreč rastejo vse vrtnine in cvetijo vse rože, ki jih lahko kupite v naših semenskih vrečicah.
Posejemo jih, da preverimo sortno čistost, tj. da ugotovimo, katera semenarska hiša ponuja boljše seme. Tem poskusom pravimo vegetacijski poskusi: trajajo namreč samo eno rastno dobo. Naslednje leto poskus ponovimo – seveda z novo kupljenim semenom.

V vegetacijske poskuse vključujemo tudi visokokakovostne sorte zelenjave in hibride priznanih evropskih semenarskih hiš, ki jih kupujejo predvsem tisti, ki se s pridelovanjem zelenjave ukvarjajo profesionalno.

Ekološki poskusi

Kadar želimo ugotoviti, kako se določena sorta obnese v naših podnebnih razmerah, trajajo poskusi – pravimo jim ekološki – tudi več let. Tudi to je delo selekcijskega centra.
Tuje semenarske hiše namreč vsako leto pošljejo vzorčke s semeni hibridov in visokokakovostnih sort, ki so lahko zanimive za tržno pridelovanje pri nas. Tovrstne poskuse organiziramo po različnih krajih Slovenije.

Vzdrževalna selekcija

Delo žlahtnitelja je nadvse zanimivo in zahtevno. V Selekcijsko-poskusnem centru Ptuj žlahtnimo različne vrste in sorte vrtnin, da izboljšamo kakovost sorte, zmanjšamo okuženost z virusi itn. Rezultat žlahtnjenja je zelo kakovostno osnovno seme, iz katerega v nadaljevanju pridelamo seme, ki ga lahko kupite v naših semenskih vrečicah in drugih oblikah pakiranja.
V Selekcijsko-poskusnem centru je seznam tistih rastlin, za katere pridelujemo osnovno seme, zelo obširen. Dolgo pot do osnovnega semena v semenarstvu poimenujemo vzdrževalna selekcija. Ohranjamo namreč kakovost sorte, da se ta ne izrodi. Iz posevka izločimo vse slabše rastline, ki niso dovolj sortno pristne ali pa so preveč občutljive na bolezni in škodljivce, odberemo pa tudi najboljše rastline in jih primerno označimo.
Odbranke rastejo do "žetve" pod budnim očesom žlahtnitelja in odbiralca (selekcionarja). Če še vedno kažejo le dobre lastnosti, se seme vsake odbranke ločeno pobere in naslednje leto poseje na svojo parcelico. V postopek opazovanja se uvrstijo tudi potomci. Tisti, ki "preživijo" strogo komisijo – ta jih oceni tudi po tehnološki zrelosti, ostanejo na njivi, dokler seme ne dozori.
Seme vseh odbrank združimo in dobimo najkakovostnejše seme, ki ga označimo kot superelito (osnovno seme). Celoten postopek nadzoruje tudi Kmetijski inštitut Slovenije, ki vsak posevek pregleda od 3- do 4-krat na leto.
Ko posejemo seme superelite, požanjemo elito. Elito posejemo in pridelamo seme za semenske vrečice.