&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Proizvodnja

Semenarna ima proizvodno skladišče in pakirnico semena v Celju, kjer so 18. julija 2009 pognali novi stroj za pakiranje semena vrtnin.

V Semenarni smo proizvodne procese centralizirali, s čimer smo si zagotovili racionalnejšo in večjo izrabo zmogljivosti. Proizvodnja izpolnjuje zahteve slovenskih in evropskih standardov stroke, dobre proizvodne prakse ter slovenske in evropske zakonodaje. Danes pakiramo tako za svoje potrebe kot za zunanje pridelovalce semen. Proizvodni obrat v Celju odlikuje kakovostna, motivirana in timsko usmerjena ekipa, ki se uspešno spopada z zahtevnimi cilji.

Prenovljen, razširjen in trenutno največji proizvodni obrat Semenarne Ljubljana je tehnični in tehnološki podvig, ki je plod domačega, slovenskega znanja in Semenarninih strokovnjakov. Zrasel je na Tovorni ulici v Celju. Celoten proizvodni proces poteka na 3000 m2 površine: 600 m2 je namenjenih novi pakirnici semena, 400 m2 dodelavi semena, nad pakirnico je 600 m2 namenjenih skladiščenju in pripravi semena za pakiranje, na 1400 m2 pa se razprostira proizvodno skladišče, del katerega je opremljen z regali za skladiščenje končnih proizvodov, drugi del pa skladiščenju surovin in repromateriala