&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Pridelava semen

Ponudba Semenarne Ljubljana je oblikovana na lastni organizirani semenski pridelavi:

  • sort Semenarne Ljubljana,
  • slovenskih sort in
  • avtohtonih sort.

Pridelava osnovnega semena čebule na Selekcijsko-poskusnem centru Ptuj.

Osnovna dejavnost pridelovanja sta organizacija in pridelava semena za lastne potrebe in izvoz. Pridelava poteka na območjih z najustreznejšimi podnebnimi in talnimi razmerami, kar je pogoj za doseganje visokih pridelkov in kakovostnega semena. V Semenarni Ljubljana na Ptuju vzdržujemo večino ohranjevalnih sort v Sloveniji. Imamo vpeljano kooperacijsko pridelavo tako merkatilnega kot semenskega blaga.

Pridelovanje širimo zlasti na območja, kjer ima Semenarna Ljubljana svoja hčerinska podjetja, pridelavo pa organiziramo tudi na območjih, ki nam zagotavljajo stabilne in kakovostne pridelke.