&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Odnos do okolja

Verjamemo, da so upoštevanje najboljših praks pridelave semen, usmerjenost v trajnostni razvoj in posluh za sonaravno pridelavo ter potrebe družbe dokaz našega uspeha. Naš odnos do okolja kažemo vsak dan na vsakem koraku, predvsem pa s skrbjo za avtohtone in slovenske sorte rastlin.

Smo družbeno odgovorno podjetje in skrbimo za zdravo, naravno življenje ter upoštevamo naravne zakonitosti in danosti. Tesno vpetost v okolje kažemo tudi z vpetostjo v številne projekte na izobraževalnem in okoljskem področju, vlagamo v izobraževanje, znanost in okolje. Globalne razvojne pobude upoštevamo tudi pri porabi naravnih virov ter uvajanju čistejših tehnologij in zmanjševanju vplivov na okolje. Nedvomno je naša poslovna učinkovitost tudi rezultat našega odnosa do okolja, do ožje in širše družbene skupnosti, zato to področje postavljamo v središče kratkoročnih in dolgoročnih usmeritev in ciljev. Odgovorno ravnanje do okolja smo vključili med ključne strateške usmeritve.