&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Semenarna Ljubljana

Semenarna Ljubljana

Semenarna Ljubljana spada v vrh ponudnikov kakovostnih semen. Vztrajno si prizadevamo izboljšati kakovost proizvodnje hrane, hkrati pa s široko ponudbo različnih izdelkov tako v lastni maloprodaji kot veleprodaji skrbimo za kakovostno izrabo prostega časa in urejenost bivalnega okolja. Semenarno Ljubljana smo organizirali po evropskih standardih semenarskih podjetij. Razvoj temeljimo na lastnih pridelkih, izdelkih in storitvah.

Glavne naloge Semenarne Ljubljana

  • Zagotavljamo visoko kakovost semen.
  • Gradimo maloprodajne enote v Sloveniji in zunaj njenih meja.
  • Razvijamo nove izdelke in blagovne znamke.
  • Širimo poslovanje na tuje trge.
  • Posodabljamo in povečujemo lastno pridelavo.
  • Izvajamo žlahtnjenje in introdukcijo lastnih in zastopniških sort na domačem in tujem trgu.
  • Izvajamo vzdrževalno selekcijo slovenskih avtohtonih sort.
  • Organiziramo semensko pridelavo za tuje partnerje.

Semenarna Ljubljana je vzdrževalec 4 sort krmnih rastlin, 1 sorte oljne buče, 1 sorte ajde, 11 sort fižola, 11 sort solate, 7 sort paprike, 3 sort motovilca, 3 sort čebule, 3 sort zelja, 3 sort paradižnika, 2 sort česna, 2 sort repe, 2 sort endivije, 2 sort rdeče pese, 2 sort pora ter po 1 sorto kumare, krmnega korenja, kolerabe in radiča.

Z uspešnim semenarjenjem domačih in tujih sort že dobro stoletje gradimo zaupanje med domačimi potrošniki. Zaradi svoje kakovostne ponudbe že desetletja vzbujamo zanimanje tujih potrošnikov semen in smo med najboljšimi semenarskimi hišami v regiji in širše.

Semenarna Ljubljana zagotavlja semensko blago (seme, čebulice in sadike), potrebno za gojenje kmetijskih in okrasnih rastlin, že od leta 1906. Ljudje so se že v davni preteklosti zavedali dragocenosti semen, zato so za setev odbrali najboljše pridelano seme. Tradicionalno odbiro semenskih rastlin in semen je z razvojem znanosti in industrije dopolnila načrtna vzgoja novih sort s križanji, to je z izbiro materine in očetove rastline in prenosom cvetnega prahu. Oblikovale so se metode vzdrževalne selekcije samoprašnih in tujeprašnih rastlin, tudi genske biotehnološke metode vzgoje novih sort.

Semenarna Ljubljana uspešno prideluje sorte Semenarne Ljubljana, slovenske sorte in avtohtone sorte.