&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Evropski projekti

Semenarna Ljubljana je podjetje, ki investira v znanje svojih zaposlenih. V svoji že več kot stoletni zgodovini smo večkrat dokazali uspešnost uporabe najnovejših spoznanj na področju genetike in žlahtnjenja v splošni pridelovalni praksi.

Podjetje je posebej razpoznavno pri organizacijah, ki se ukvarjajo s pridelavo semen, tržne pozicije pa utrjujemo v Srednji Evropi in v državah Balkana z lastnimi semenskimi blagovnimi znamkami ter izbranimi lastnimi sortami semen in sortami, razvitimi s partnerskimi semenarskimi podjetji iz EU in drugih delov sveta. V bližnji prihodnosti želimo še intenzivneje investirati v raziskave in razvoj novih tehnologij za vzgojo konkurenčnih in najsodobnejših kultivarjev (hibridi, sintetiki …). Proizvodnja semenskega materiala, kot so npr. žita, poteka v več državah (Slovenija – 850 ha, Kosovo – 600 ha, Hrvaška – 250 ha). Raziskovalno-razvojni potencial Semenarne Ljubljana je razviden iz številnih patentiranih sort, ki so bile oziroma se še preizkušajo v 46 ha velikem Selekcijsko-poskusnem centru na Ptuju.

V bližnji prihodnosti želimo še intenzivneje investirati v raziskave in razvoj novih tehnologij za vzgojo konkurenčnih in najsodobnejših kultivarjev (hibridi, sintetiki …).

V letu 2008 je bila pozitivno ocenjena prijava mladega raziskovalca iz gospodarstva, ki je zdaj na podiplomskem doktorskem študiju biotehnologije. Nekaj zaposlenih se izobražuje na magistrskem študiju. Semenarna Ljubljana je podjetje, ki investira v znanje svojih zaposlenih.

Zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja (št. II)

Program je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete 1. »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, prednostne usmeritve 1.1. »Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij« .

več ...

MR generacija 2008 (evidenčna številka MR 08/30)

Projekt Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2008 poteka v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, prednostne usmeritve; 1.1.: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij.

več ...