&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Semenarna Ljubljana / Družbena odgovornost

Družbena odgovornost

V Semenarni Ljubljana dosledno spoštujemo temeljna načela družbene odgovornosti. Že od ustanovitve leta 1906 se zavedamo, da so poleg ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov pomembne dejavnosti, ki zaposlenim in prebivalcem v okolju, v katerem Semenarna Ljubljana deluje, omogočajo bogatejše, kakovostnejše in lepše življenje.

Semenarna Ljubljana zato:

  • pošteno in enakopravno obravnava zaposlene (skrbi za izobraževanje in kariero zaposlenih, varno in zdravo delo, program zdravstvenega varstva, upokojitveni načrt, ustrezni plačilni sistem in sistem nagrajevanja ipd.),
  • goji prakso etičnega in poštenega poslovanja,
  • spoštuje temeljne človekove pravice,
  • odgovorno ravna z okoljem ter
  • gradi pošten odnos do lokalnih skupnosti in širšega družbenega okolja.