&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

"Vložena izpodbojna tožba zoper sklep o podelitvi razrešnice, sprejet na 18. seji skupščine delniške družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d.

1.10.2011

Uprava družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d. sporoča, da je bila zoper družbo na Okrožno sodišče v Ljubljani vložena izpodbojna tožba delničarja KD Kapital d.o.o., s katero ta delničar izpodbija sklep o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2010, ki je bil sprejet na 18. seji skupščine delniške družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d. in sicer pod točko 3."

Pojdi nazaj