&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Uspešna izvedba dokapitalizacije družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d.

Uprava družbe obvešča zainteresirano javnost, da je bila dokapitalizacija družbe, ki jo je s sklepom o spremembi osnovnega kapitala družbe dne 3.10.2012 sprejel upniški odbor družbe, uspešna.

Sprememba osnovnega kapitala se bo izvedla s pravnomočnostjo prisilne poravnave.

Število vpisanih in vplačanih delnic je razvidno iz poročila upravitelja.

Poročilo upravitelja o vpisu in vplačilu delnic.

Pojdi nazaj