&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Spoštovani pridelovalci koruze!

Koruza je v Sloveniji po obsegu pridelave najbolj razširjena poljščina. Večina pridelka se porabi v živinoreji v obliki silaž in krmil, čedalje bolj pomembna pa je tudi pridelava koruze za energetske namene.

Zaradi izjemnega gospodarskega pomena te poljščine imamo v Semenarni Ljubljana že vrsto let uveden sistem internega preizkušanja že uveljavljenih hibridov (npr. Sixxtus, Fisixx, Ferarixx) in novih kandidatov. Poleg internega preizkušanja, najnovejše hibride vključujemo tudi v demonstracijske poskuse, ki so locirani po celotni državi. Z namenom, da bi lahko pridelovalcu zagotovili čim več tehnološko uporabnih podatkov, hibride vključujemo tudi v posebno preizkušanje, ki ga izvaja Kmetijski inštitut Slovenije.

Nadgradnjo preizkušanja že registriranih hibridov koruze predstavlja razvoj novih lastnosti (angl. Traits) kot je odpornost na ozkolistne herbicide in njihovo združevanje z ostalimi gospodarsko pomembnimi lastnostmi. Vse z namenom končnemu kupcu ponuditi inovativno genetiko kot odgovor na sodobne izzive v pridelavi koruze.

Razvojno in raziskovalno delo poteka tesno v sodelovanju s svetovalci, ki skrbijo za povratne informacije pridobljene v splošni poljedelski praksi. Zato je za maksimiziranje genetskega potenciala, ki ga lahko nek hibrid koruze v danih razmerah doseže končni cilj, da se oblikuje pregleden skupek informacij in se ga pridelovalcu predstavi v obliki kataloga in dodatno še nadgradi z zimskimi izobraževanji.

Z namenom uspešne pridelave koruze v letu 2018 vas zato vabimo, da prelistate katalog, ki je pred vami in se o hibridih, za katere menite, da je pravi za vašo kmetijo, še dodatno posvetujete s terenskim svetovalcem Semenarne Ljubljana.

Semenarna Ljubljana sodeluje s kmetijskimi zadrugami in kmetijskimi trgovinami, kjer lahko kupite hibride semenske koruze, velik izbor pa najdete tudi v vrtnih centrih Kalia.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na naše zastopnike na terenu in kmetijske svetovalce.

Semenarna Ljubljana

Katalog SEMENSKA KORUZA 2018

Pojdi nazaj