&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Setev travnih in travno-deteljnih mešanic

Pozno poletni in zgodnje jesenski čas je zelo primeren za setev trav, detelj in travno-deteljnih mešanic. V tem obdobju so temperature še dovolj visoke, tla so ogreta in vlage v tleh je zadosti. Kalitev in rast plevelov je manj intenzivna kot v spomladanskem času, zato je uspeh setve zagotovljen. Jeseni posejana trava ali detelja se do spomladi že dobro ukorenini in razraste. Tako je zelo konkurenčna spomladanski rasti plevelov in suši.

  

Za uspešno pridelovanje krme je pomembna pravilna izbira travne in travno-deteljne mešanice. Detelje imajo globlji koreninski sitem, medtem ko imajo trave plitvejši koreninski sistem. Detelje črpajo hranila iz globljih plasti tal ter obogatijo tla z dušikom. Trave črpajo hranila iz zgornjih plasti ter izkoriščajo dušik.

Pomembni kriteriji pri  izbiri travne ali travno-deteljne semenske mešanice so:

  • Tip tal (lahka tla, srednje težka ali težka tla),
  • Reakcija tal (kisla, nevtralna ali bazična tla),
  • Lega (nižinska, hribovska, severna ali južna lega),
  • Namen rabe: košnja, paša ali pašno-košna raba,
  • Intenzivnost/pogostnost rabe

Mešanice, ki so namenjene za trajnejšo rabo, naj bodo sestavljene iz več vrst trav in detelj. Za košnjo je delež visokih trav višji (to so npr. travniška bilnica, trstikasta bilnica, pasja trava, mačji rep, skrižana ljuljka, festulolium), v pašnih mešanicah pa delež nižjih vrst trav (to so trpežna ljuljka, travniška latovka, rdeča bilnica). V mešanicah za težja tla in hribovitejše lege je višji delež mačjega repa ter švedske detelje. Pri dosejavanju je v mešanicah višji delež hitrorastočih vrst trav, med njimi je najpogostejša trpežna ljuljka.

SEMENARNA Ljubljana ima širok izbor travnih in travno-deteljnih mešanic: kompleksna travno deteljna mešanica TRAVNIK S ČRNO DETELJO in TRAVNIK brez detelje, mešanice TDM 1 za košno pašno rabo na lažjih tleh, TDM 2 za košno pašno rabo na srednje težkih tleh in TDM 3 za košno pašno rabo na težjih in vlažnih tleh ter na hribovitih območjih. Za zatravitev pašnika je mešanica PAŠNIK. Mešanica za pridelavo krme za konje in pašo konj se imenuje VRANEC.  Za intenzivno njivsko pridelavo sta primerni deteljno-travni mešanici NJIVA 1 in NJIVA 2. NJIVA 2 je namenjena za 2-3 letno rabo, medtem ko je NJIVA 1 namenjena za 1-2 letno rabo. Za njivsko pridelavo bogate beljakovinske krme je poleg čistega posevka lucerne priporočljiva tudi mešanica pasje trave z lucerno in GRAŠLJINKA.

Za njivsko pridelavo priporočamo tudi setev mnogocvetne ljuljke MELQUATRO, avtohtone sorte lucerne SOČA in KRIMA in trpežne ljuljke MATHILDE.

V zadnjih letih se med semeni krmnih poljščin uveljavlja obloženo seme lucerne z bakterijo Rhizobium sp. Bakterije, ki so nanešene z oblogo na seme oskrbujejo rastline lucerne z dušikom. Pogosto se lahko zgodi, da je v tleh prisotnost bakterij Rhizobium meliloti nizka. S setvijo obloženega semena lucerne bakterije vnesemo v tla in pospešimo učinkovito simbiozo med rastlino in bakterijo. Seme lucerne SOČA iz SEMENARNE Ljubljana je obloženo z osmimi različnimi sevi bakterij Rhizobium meliloti, ki izhajajo iz osmih različnih regij.

Za uspešno pridelavo krme in poljščin si lahko ogledate tudi  katalog KRMNE RASTLINE  in POLJŠČINE.

Pojdi nazaj