&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Setev certificiranega ali domačega semena ozimnih žit?

Pridelovalci ozimnih žit smo bili v letošnjem letu, letu 2009, deležni nepozabnega pridelka. Tej zgodbi je botrovala seveda kakovost zrnja, ki pa je producirala zelo slabo odkupno ceno. Pred nami so polja, na katera bomo ponovno posejali kraljico poljščin, torej pšenico, pa tudi druge ozimine.

Slaba cena ozimnih žit, mleka, mesa in tako naprej pa seveda vsakega kmetovalca pripelje do sklepnih misli, katerih načelo je zmanjševati proizvodne stroške. Začne se s semenom in seme je zagotovo prvi tehnološki strošek. Odločili smo se, da bomo varčevali in posejali domače seme oziroma merkantilni pridelek iz letošnjega leta. S strani genetike kmetijskih rastlin ni tukaj skoraj nobenih težav. Če pa se povrnemo v letošnje leto, ko je raslo naše žito, se bomo spomnili, da se je v času cvetenju temperatura zraka gibala med 18 in 29 °C ter da je dnevno padlo več kot 5 mm padavin. Takšno okolje pa je zelo ugodno za razvoj glivičnih bolezni, ki poleg tega, da vplivajo na znižanje višine pridelka, pridelek zrnja še dodatno okužijo s strupenimi metaboliti, imenovanimi mikotoksini, ki so posledica okužbe z glivami rodu Fusarim.

Setev domačega semena, ki je zagotovo okuženo z zgoraj navedeno glivo in je deformirano, nosi v sebi ogromen potencial za razvoj bolezni. Ta patogen se bo med rastjo rastline še dodatno potenciral in v naslednjem letu lahko (tudi z dobro nadaljnjo tehnologijo) pričakujemo pridelek, ki bo še slabši od letošnjega.

Čer torej želimo vendarle posejati letošnji merkantilni pridelek in se dobremu semenskemu blagu približati tako, da bomo seme razkužili doma, bomo sicer omilili, toda le omili pojav bolezni. Kajti gliva Fusariom je razen tega, da je na zrnju pustila že omenjene mikotoksine, to tudi močno deformirala (zrnje je drobno in brez kalilne energije). Takšno, tako imenovano deformirano zrnje, tudi z nanosom najboljšega sredstva za razkuževanje semena ne kali.

Semenarska podjetja, kot je SEMENARNA Ljubljana, ki imajo največ izkušenj pri dodelavi semena, imajo v svojih tehnoloških linijah tudi specialno opremo (gravitacijsko mizo) z lastnostjo, da prav takšno bolno in deformirano zrnje loči od zdravih zrn. Šele po ločitvi bolnih in nekaljivih zrn se seme, takrat že imenovano semensko blago, profesionalno razkuži v primernem odmerku, s pravilnim nanosom in z najboljšim sredstvom.

Le takšno semensko blago ali certificirano seme ima torej mesto na poljih, kjer želimo naslednjo poletje tudi žeti.

Kajti semenarstvo je dejavnost, ki združuje delo različnih strokovnjakov s področja kmetijstva in drugih strok. Osnovna naloga semenarstva je zagotoviti kakovostno seme sort, primernih za pridelovanje na posameznih pridelovalnih območjih. Seme s takimi lastnostmi pa se lahko pridela zgolj z doslednim izvajanjem ukrepov v procesu pridelave in dodelave semena ter ob upoštevanju normativov, opredeljenih v zakonodaji s področja semenarstva.

Detajl iz tehnološke linije dodelave semena: gravitacijska miza z lastnostjo, da bolno in deformirano zrnje loči od zdravih zrn in profesionalno razkuževanje v primernem odmerku, s pravilnim nanosom in z najboljšim sredstvom.

V semenu je opredmeteno delo žlahtniteljev, tehnologov, pridelovalcev in dodelovalcev semena, strokovnjakov organov nadzora pri predelavi, inšpekcijskih služb in prometnikov oziroma dobaviteljev semena. Pridelovanje semena predstavlja vrh kmetijske pridelave, v kateri se med drugim zrcali tudi razvitost kmetijstva v posamezni državi.

Zvonko Glažar, SEMENARNA Ljubljana

Pojdi nazaj