&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Semenarna Ljubljana v statutarno spremembo

Na današnji 28. redni skupščini delniške družbe Semenarna Ljubljana so delničarji potrdili revidirano letno poročilo družbe za leto 2014. Skupščina je podelila razrešnico organom vodenja in nadzora za leto 2014, potrdila pa je tudi predlog uprave o preoblikovanju v družbo z omejeno odgovornostjo.

Skupščina je soglašala s predlogom, da se družba preoblikuje v d.o.o. predvsem zaradi dejstva, ker je družba v 100 % lasti enega delničarja, s samim preoblikovanjem pa bo družbi omogočeno tudi zmanjševanje stroškov v zvezi z delovanjem družbe. Za novega direktorja je imenovala dosedanjega predsednika uprave Aleša Šabedra. Skupščina je še za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 2015 imenovala družbo Deloitte revizija, d.o.o.

Pojdi nazaj