&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža DBS

V  skladu z določili 3.3. oddelka Zakona o trgu finančnih instrumentov in Sklepom o informacijah o pomembnih deležih SEMENARNA Ljubljana, d.d. objavlja naslednje sporočilo: SEMENARNA Ljubljana, d.d. kot izdajatelj delnic z oznako SLJG je dne 3.4. 2013 prejela od svojega delničarja DBS, d.d. obrazec P-DEL (Obvestilo o spremembi pomembnih deležev).

S tem je SEMENARNA Ljubljana, d.d. obveščena o spremembi pomembnega deleža. Iz obvestila delničarja, ki ga prilagamo, izhaja da se je lastniški delež delničarja DBS, d.d. v družbi SEMENARNA Ljubljana, d.d. zmanjšal pod 50% prag pomembnega deleža in sicer iz 50,55 %  na  47,55 % udeležbe v osnovnem kapitalu SEMENARNE Ljubljana, d.d., oziroma v deležu glasovalnih pravic.

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža DBS

Pojdi nazaj