&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Obvestilo delničarjem SEMENARNE Ljubljana, d.d.

Dne 14. 7. 2011 je uprava družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d., delničarju KD KAPITAL d.o.o. posredovala odgovore na njegova vprašanja, zastavljena ji na skupščini družbe 30. 6. 2011. Vsi ostali delničarji lahko dobijo odgovore uprave na vpogled na sedežu družbe, in sicer v tajništvu uprave, vsak delovni dan med 9. In 12. uro.

Pojdi nazaj