&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Mnogocvetna ljuljka Jeanne

Mnogocvetna ljuljka je enoletna do dvoletna srednje visoka vrsta trave, zelo zgodnje rasti in razvoja. Spomladi prva ozeleni in se šopasto razrašča.

Mnogocvetna ljuljka JeanneMnogocvetno ljuljko sejemo večinoma v čisti setvi ali v enostavnih mešanicah s hitrorastočimi metuljnicami (inkarnatka) kot kratkotrajni krmni dosevek v njivskem kolobarju – pridelovanje v času med dvema glavnima posevkoma. V praksi je zelo razširjena in priporočena setev mnogocvetne (italijanske) ljuljke na strnišče. V ugodnih rastnih razmerah že jeseni pridelamo najmanj en odkos kakovostne krme. Spomladi, v začetku maja, obilen odkos ponavadi siliramo. Po spravilu ljuljke je še zelo primeren čas za setev koruze.

Pojdi nazaj