&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Katalog OZIMNA ŽITA 2015

SEMENARNA Ljubljana kot tradicionalni ponudnik kakovostnega semenskega materiala ozimnih žit tudi v letu 2015 nadaljuje s širokim izborom prepoznavnih sort navadne pšenice, ječmena, tritikale in rži. Izbor temelji na predhodnem (posebnem) preizkušanju novih sort, ki se nadaljuje s primerjalnimi sortnimi poskusi po celotni državi. Zbrani podatki iz poljskega preizkušanja so osnova za semenarsko pridelavo, ker le najkonkurenčnejše sorte pridejo na koncu tudi v prodajo.

Poleg tega se pri razvoju programa ozimnih žit daje velik poudarek sortno prilagojeni agrotehniki, ki pridelovalcu omogoča optimalno izrabo genetskega potenciala, ki ga omogočajo najsodobnejše sorte. Priporočila za sortno prilagojeno agrotehniko temeljijo na prilagajanju genotipa (tip sorte) različnim pridelovalnim razmeram, tako da se pričakovane lastnosti kultivarja izrazijo v čim večji meri. To pomeni, da sorta, ki je namenjena doseganju najvišjih pridelkov, na koncu rezultira s pridelkom, ki je bistveno višji od standardnih sort. Sorta, ki je namenjena doseganju najvišje kakovosti, pa dosega visoko kakovost tudi v manj optimalnih pogojih za rast in razvoj.

Pri kriterijih, ki oblikujejo sortno prilagojeno agrotehniko je pomembno omeniti še nutricistični vidik, ki je zlasti pomemben pri sortah ječmena in tritikale kakor tudi vpliv virusov (npr. BYDV virus), ki postajajo čedalje bolj pomemben dejavnik v pridelavi žit. Ob vsem napisanem pa velja seveda omeniti, da je edino uradno certificirano seme osnova za doseganje željenih rezultatov, ker le to seme zagotavlja sortno čistost in s tem potreben vigor za uspešno rast in razvoj.

SEMENARNA Ljubljana sodeluje s kmetijskimi zadrugami, kjer lahko kupite sorte ozimnih žit, velik izbor pa najdete tudi v vrtnih centrih Kalia in kmetijskih trgovinah Rodovita Semenarne Ljubljana.V katalogu vam predstavljamo izbrane sorte ozimnih žit. Za dodatno ponudbo se obrnite na našo prodajno službo na terenu, na strokovne svetovalce ali obiščite spletno stran www.semenarna.si.

Katalog OZIMNA ŽITA 2015

Pojdi nazaj