&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Izredna skupščina delničarjev družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d.

Po sklicu uprave družbe se je dne 26.3.2012 v SEMENARNI Ljubljana, d.d. vršila izredna skupščina delničarjev družbe.

Na izredni skupščini delničarjev družbe je delničarjem družbe uprava družbe in ožje vodstvo družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d. predstavilo izsledke izredne revizije, ki je bila v letu 2011 opravljena na zahtevo uprave družbe in nadzornega sveta družbe. Revizija računovodskih izkazov, ki jo je opravila revizijska družba Audit&Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., je podala negativno mnenje na poslovanje družbe v preteklih letih, ki kažejo sum na oškodovanje podjetja v letih od 2007 do 2010. Sporne posle bo preverila posebna revizija, ki jo bo po sklepu skupščine delničarjev družbe vodila revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o..

Uprava družbe in ožje vodstvo družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d., ki je nastopilo svojo funkcijo v letu 2011, kljub zadolženosti podjetja, manjku obratnega kapitala in zaostreni finančni krizi, verjame v uspešno sanacijo in nadaljnji razvoj SEMENARNE Ljubljana, d.d.. Delničarjem družbe so bili predstavljeni že izvedeni sanacijski ukrepi, ki že kažejo pozitivne rezultate in plan razvoja in poslovanja podjetja vnaprej. Uprava družbe ocenjuje, da je zaradi izvedenih slabitev v bilanci podjetja kot posledici preteklega poslovanja družbe in da se zagotovi dodatni obratni kapital ter trajna likvidnost družbe, nujno potrebna dokapitalizacija podjetja s strani lastnikov.
Dogovori s konzorcijem bank upnic o reprogramu kreditov in moratoriju že potekajo.

Na izredni skupščini družbe so bili vsi predlagani sklepi sprejeti soglasno. Ključna odločitev delničarjev družbe je bila, da podpirajo dokapitalizacijo podjetja.
Upravo družbe veseli, da delničarji verjamejo v sanacijo in nadaljnji razvoj podjetja in da bodo na skupščini družbe v mesecu maju odločali o višini dokapitalizacije podjetja. Z dokapitalizacijo podjetja, ki jo zahtevajo tudi banke upnice in sklenitvijo dogovora z bankami upnicami, bo zagotovljeno nemoteno poslovanje podjetja ter poplačilo vseh obveznosti do dobaviteljev in upnikov.

 

Uprava družbe – predsednik uprave
Borut Mavsar

Pojdi nazaj