&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Imenovanje predsednika nadzornega sveta in predsednika uprave Semenarne Ljubljana

V skladu z dvotirnim sistemom upravljanja, ki je bil sprejet na skupščini delničarjev Semenarne Ljubljana d. d. dne 25. 3. 2013, je nadzorni svet družbe na svoji ustanovni seji dne 9. 4. 2013 imenoval Primoža Žerjava za predsednika nadzornega sveta, za predsednika uprave Semenarne Ljubljana d. d. s 4-letnim mandatom pa je bil imenovan Edvard Peterlin.

Nadzorni svet Semenarne Ljubljana d. d.

Pojdi nazaj