&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

23. seja izredne skupščine delniške družbe Semenarna Ljubljana, d.d.

Na podlagi zahteve delničarja ABANKA VIPA d.d., Slovenska 58, Ljubljana za sklic skupščine delničarjev SEMENARNA Ljubljana, d.d. z dne 18.2.2013, dane na podlagi 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), in na podlagi 30. člena Statuta družbe, izvršna direktorja družbe SEMENARNA Ljubljana, d.d., ga. Anita Ličen Žagar in g. Jožef Berdnik sklicujeta 23. sejo izredne skupščine delniške družbe SEMENARNA Ljubljana, proizvodnja in trgovina, d.d., ki bo v ponedeljek, 25. marca 2013, ob 14.00 uri na sedežu družbe, na Dolenjski cesti 242 v Ljubljani.

Celotno besedilo je v .pdf datoteki: sklic skupščine delničarjev SEMENARNA Ljubljana, d.d.

Pojdi nazaj