&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

23. seja izredne skupščine delniške družbe SEMENARNA Ljubljana

Na podlagi zahteve delničarja ABANKA VIPA d.d. za sklic skupščine delničarjev SEMENARNA Ljubljana je bila 25. marca 2013 ob 14.uri 23. seja izredne skupščine delniške družbe SEMENARNA Ljubljana.

Po otvoritvi skupščine in ugotovitvi sklepčnosti so prisotni potrdili vse točke dnevnega reda skupščine. Skupščina je sprejela spremembo in dopolnitev statuta družbe Semenarna Ljubljana, d.d., ki s seboj prinaša uvedbo dvotirnega sistema upravljanja.

V nadzorni svet so izvoljeni dr. Andraž Grum, Tomo Sokolič, Primož Žerjav in Miha Štepec.

Nova lastniška struktura, sprejem statuta in imenovanje nadzornikov družbe sta ključnega pomena za dobro poslovanje v prihodnosti in pozitivne rezultate, kot jih Semenarna beleži v prvih dveh mesecih poslovnega leta 2013.

Pojdi nazaj