&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

110 let ljubezni do narave

V ponedeljek, 4. aprila smo ob 14:00 v Narodni galeriji v Ljubljani praznovali 110 let neprekinjenega poslovanja Semenarne Ljubljana.

Na praznovanju častitljive obletnice so se nam pridružili visoki gostje s strani vlade, ministrstva, izobraževalnih inštitucij ter domači in tuji poslovni partnerji. Glavni govornik je bil predsednik vlade, dr. Miro Cerar, ki je izpostavil velik pomen dela na raziskavah in razvoju, ki ga ima Semenarna Ljubljana za ohranjanje slovenskih avtohtonih sort. Nazaj h koreninam so nas popeljali prisrčni otroci folklorne skupine OŠ Sostro in odlični Prifarski muzikanti.

prireditev je povezovala moderatorka Bernarda Žarn Nagovor Alesa Sabedra, direktorja druzbe Nastop otroške folklorne skupine OŠ Sostro Prifarski muzikantje na slovesni prireditvi ob 110 letnici Semenarne Ljubljana Nagovor dr. Mira Cerarja, predsednika Vlade RS 110 let NGL 2016 Nagovor Petra Vriska, predsednika Zadruzne zveze Slovenije tl_files/KAZALO/aktualno/2016/110-let/110-let-slovesnost-Narodna-galerija-Ljubljana-2016/IMG_5496.JPG

Fotografije po vrsti:

  1. Prireditev je povezovala moderatorka Bernarda Žarn
  2. Nagovor Aleša Šabedra, direktorja družbe
  3. Nastop otroške folklorne skupine OŠ Sostro
  4. Prifarski muzikantje
  5. Nagovor dr. Mira Cerarja, predsednika Vlade RS
  6. Nagovor Petra Vriska, predsednika Zadružne zveze Slovenije
  7. Predstavitev Groharjeve slike "Sejalec"

Pregled skozi zgodovino Semenarne

Začetki delovanja danes vodilnega semenarskega podjetja v Sloveniji in regiji segajo v leto 1906, ko se je Maks Sever odločil, da se osamosvoji in specializira v semenarstvu.

Seme za potrebe svoje trgovine je Sever na začetku uvažal iz različnih evropskih dežel. Kasneje ga je odkupoval od domačih kmetov in drugih pridelovalcev, s katerimi je sklepal tudi letne pogodbe o odkupu, kmalu pa je proizvodnjo organiziral tudi na lastnih posestvih. S kakovostnim, doma pridelanim semenom je širil svojo dejavnost in krepil prepoznavnost podjetja tudi na tujem, najprej v Evropi, kasneje še v Ameriki.

Drobna semena vrtnin in cvetlic so polnili v male vrečke, primerne za setev v manjše gredice, ter z izdelkom hitro osvajali trge. Semenska vrečica je že od samega začetka predstavljala nosilni izdelek podjetja. Bila je manjše velikosti, opremljena s kakovostnimi grafičnimi upodobitvami sort kmetijskih rastlin.

Mnogim sortam in vrstam je podjetje Sever dalo imena, ki se še danes uporabljajo: zelje ljubljansko, repa kranjska, motovilec ljubljanski, detelja kranjska, solata ledenka.

           

Danes, po 110 letih obstoja, ponosno nadaljujemo s tradicijo ohranjanja in vzdrževanja starih sort vrtnin in poljščin.

Hkrati razvijamo tudi nove, izboljšane sorte.

V Selekcijsko-poskusnem centru na Ptuju vzdržujemo večino domačih in udomačenih sort vrtnin, ki bi se sicer ob zasičenosti trga in globalizaciji izgubile. Avtohtone domače sorte so prilagojene našim okusom in so nepogrešljive v domači slovenski kuhinji. Domače avtohtone sorte predstavljajo neprecenljivo naravno dediščino domačih polj in vrtov. S svojimi lastnostmi uspešno kljubujejo podnebnim razmeram in kljub ekstremom (vročina, suša, mraz) dajejo zadovoljive in predvsem zelo okusne pridelke. Na Ptuju opravljamo vzdrževalno selekcijo pri 20 rastlinskih vrstah, kar predstavlja 56 sort vrtnin in 6 sort poljščin. Več kot polovica je avtohtonih slovenskih sort, drugo so udomačene in proste sorte.

Program žlahtnjenja in dobivanja novih sort pa poteka v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije, Biotehniško fakulteto v Ljubljani in Fakulteto za kmetijstvo v Mariboru. Z novimi sortami se prilagajamo vedno bolj zahtevnemu trgu.

 

Za domačo in zdravo hrano ter pestrost okusov!

Od leta 1993 v Semenarni Ljubljana zbiramo vzorce sort vrtnin, ki se pojavljajo na slovenskih vrtovih. Sorte testiramo in ocenjujejo na okusnosti, prilagodljivosti, uporabnosti kot tudi donosnosti. Poleg vseh teh odlik, morajo biti tudi enostavne za vzgojo v vseh naših regijah.

Z odbiro, selekcijo in žlahtnjenjem smo v zadnjem desetletju vpisali v Uradno sortno listo naslednje sorte vrtnin: paprika Magdalena, paprika Alpina, paprika Jerneja, paradižnik Bon Pierre, solata Bistra, motovilec Pomladin in fižol Barianec. Fižol Barianec smo letos po 10 letih načrtne selekcije uspeli umestiti na trg.

 

Pojdi nazaj