&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

HIBRIDI KORUZE V LETU 2016

V Semenarni Ljubljana smo v letu 2015 nadaljevali z intenzivnim preizkušanjem hibridov koruze francoskega podjetja R.A.G.T. Poleg upoštevanja osnovnih karakteristik hibrida, kot so njegova produktivnost, morfologija, fiziologija in zdravstveno stanje, smo obravnavali tudi prebavljivost in energetsko vred-nost silaže izbranih R.A.G.T. hibridov.

R.A.G.T. je znano evropsko podjetje, ki deluje predvsem na področju razvoja novih hibridov koruze, sort strnih žit ter oljnic. Sedež pod-jetja je v Rodezu, Francija. Hibridi koruze podjetja R.A.G.T. so se v slovenskih pridelovalnih razmerah izkazali po svoji zanesljivosti in produktivnosti. Poleg tega so marsikaterega pridelovalca prepričali s smernicami, ki sovpadajo z zadnjimi dosežki pri razvoju novih hi-bridov koruze (izrazito visoka odpornost na stres »izrivanja«, zelo izenačen čas svilanja in metličenja, odpornost na senescenco).

KATALOG HIBRIDI KORUZE V LETU 2016

 

Pojdi nazaj