&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Evropa podprla izobraževanja Semenarne Ljubljana

Semenarna Ljubljana in Zavod RS za zaposlovanje sta predstavnikom Ministrstva za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Evropske komisije predstavila izobraževalni projekt Oblikujmo s cvetjem, ki je bil sofinanciran s sredstvi iz Evropskega socialnega sklada (ESS).

Predstavitve so se udeležili mag. Marko Starman, državni sekretar službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ga. Lenia Samuel, namestnica generalnega direktorja Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti pri Evropski komisiji, in ga. Suzana Kerec, svetovalka generalne direktorice Zavoda RS za zaposlovanje.

V okviru današnje potrditve Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007- 2013 je potekala tudi predstavitev projektov, sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada v okviru Enotnega programskega dokumenta za programsko obdobje 2004-2006. Sredstva za program »Usposabljanja na delovnem mestu« je v lanskem letu pridobila tudi Semenarna Ljubljana, d.d., ki je izvedla 17 programov splošnega izobraževanja in posebnih usposabljanj. Rezultate enega od najuspešnejših programov, v katerega je bilo vključenih 40 cvetličarjev vrtnih centrov Kalia, so danes predstavili v Semenarni Ljubljana.

Udeležence je pozdravil g. Primož Štuhec, direktor tržnega področja v Semenarni Ljubljana, in poudaril strateški pomen izobraževanja zaposlenih in vlogo učinkovite izrabe namenskih sredstev za podjetje. Ga. Suzana Kerec z Zavoda za zaposlovanje RS je izpostavila paleto možnosti sofinanciranja projektov Evropskega socialnega sklada na področju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, ki obsegajo tako pridobivanje formalne izobrazbe kot tudi usposabljanje in pridobivanje funkcionalnih znanj. Namen izobraževanj je bolj uspešno soočanje z novimi izzivi na trgu delovne sile in večja zaposljivost. Politiko zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja v Semenarni Ljubljana je predstavila ga. Nives Fortunat Šircelj, pomočnica direktorja za kadrovsko področje. Med pomembnimi kadrovskimi usmeritvami podjetja je poudarila strokovno izpopolnjevanje, prenos znanja in izkušenj med delavci, načrtovanje karier najobetavnejših kadrov ter varnost in zdravje pri delu. Kadrovnica ga. Kristina Modic je udeležence seznanila s potekom izobraževanj, sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada. Veliko pozornost namenjajo usposabljanju na področju floristike. Z različnimi možnostmi izobraževanj in usposabljanj pa želijo podjetje narediti bolj privlačno iskalcem zaposlitve. V Semenarni Ljubljana se namreč spopadajo s pomanjkanjem določenih profilov, zato v prihodnje pristojnim inštitucijam predlagajo večjo promocijo deficitarnih poklicev, kot so prodajalec, vrtnar in cvetličar.

Predstavitev se je zaključila z obiskom Semenarninega vrtnega centra Kalia na Dolenjski cesti, kjer so se udeleženci seznanili z odličnimi cvetličarji, vključenimi v projekt Oblikujmo s cvetjem, ki je bil sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada, in se z njimi pogovorili o prednostih, ki jih nudi tovrstno izobraževanje.

Pojdi nazaj