&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Dnevi SEMENARNE Ljubljana na Selekcijsko-poskusnem centru Ptuj

Na Selekcijsko-poskusnem centru na Ptuju, kjer SEMENARNA Ljubljana obdeluje 43 ha kmetijskih površin in vsako leto z vzdrževalno selekcijo ohranja in izboljšuje slovenske sorte vrtnin, cvetlic in poljščin, so tudi v okviru letošnjih odprtih dni potekale številne dejavnosti. Že ustaljena praksa so vsakoletni ogledi poskusnih posevkov in strokovna usposabljanja v okviru predavanj pod vodstvom strokovnjakov z različnih področij delovanja, namenjena tako zaposlenim v SEMENARNI Ljubljana kakor tudi širši javnosti (kmetijskim strokovnjakom, svetovalcem, študentom in dijakom kmetijskih in drugih tehničnih šol).

Letošnja strokovna srečanja na Ptuju smo pričeli s predstavitvijo SEMENARNE Ljubljana, namenjeno prodajnim agentom, ki sodelujejo s trgovskimi sistemi in zadrugami. Namen srečanja je bil seznaniti sodelavce z novostmi na področju okrasnih čebulic, ki jih sadimo v septembru, in novostmi na ostalih prodajnih programih. Prisotni so si ogledali posevke, seznanili pa so se tudi s tehnikami sajenja in nege okrasnih čebulic v času cvetenja ter po njem. Ker omenjeni program v letošnjem letu prinaša veliko novosti (celotna ponudba je predstavljena na spletni straniwww.valentinsvetuje.si), smo zasadili gredice z novimi sortami spomladi cvetočih okrasnih čebulic, ki smo si jih lahko tudi ogledali, in se seznanili z osnovnimi značilnostmi posamezne sorte.

V lanskem letu smo uvedli dodatno ponudbo tudi v drugih prodajnih programih s semenom in semenskim materialom, med katerimi posebno pozornost zasluži ponudba semen za vzgojo kalčkov Valentin. V okviru predavanja na to temo je bil predstavljen celoten izbor (20 različnih vrst kalčkov, katerih ponudba je predstavljena na spletni straniwww.valentinsvetuje.si). Kristina Škrbec (vodja blagovne skupine za semena vrtnin in cvetlic) iz SEMENARNE Ljubljana je poudarila pomen vključevanja kalčkov v prehrano in predstavila načine vzgoje (v posodici in v električnem kalilniku). Vsaka semenska vrečica s kalčki Valentin prinaša tudi recept za pripravo in idejo za uporabo kalčkov v kulinarične namene, kar daje izdelku dodatno vrednost. Omenjene recepte je Kristina Škrbec tudi podrobno predstavila. Dogodek smo popestrili s poskušanjem kalčkov. Sledil je ogled polja in predstavitev novosti spomladi cvetočih okrasnih čebulnic in njihovih značilnosti (barva, vonj, oblika). Na polju Selekcijsko-poskusnega centra so si obiskovalci lahko ogledali tudi gredice z dvoletnicami in trajnicami ter gredice z različnimi travnimi mešanicami, na katerih je bila setev opravljena v različnih časovnih obdobjih; ogledali so si tudi trajni nasad (posejan že pred leti), katerega namen je bil predstaviti večletno trpežnost posameznih travnih mešanic, in lani posejane gredice. Kot zanimivost so bile na ogled tudi gredice s posameznimi vrstami trav, ki jih vključujejo travne mešanice v blagovni znamki Semenarna Ljubljana in blagovni znamki Valentin, kot tudi posamične vrste trav, ki jih vsebujejo travne mešanice. Prav tako smo predstavili demonstracijski poskus s krmnimi travami in travno deteljnimi mešanicami. Ob tej priložnosti je potekal še sestanek skrbnikov ključnih kupcev. Vsi udeleženci srečanja so prejeli promocijska in strokovna gradiva.

Na polju Selekcijsko-poskusnega centra so si obiskovalci lahko v tem času ogledali tudi gredice z dvoletnicami in trajnicami ter gredice z različnimi travnimi mešanicami

Gredice z različnimi travnimi mešanicami, na katerih je bila setev opravljena v različnih časovnih obdobjih

 

 

 

Predstavitev in poskušanje 20 različnih vrst kalčkov iz semenske vrečice Valentin

Na Ptuju smo zasadili gredice z novimi sortami spomladi cvetočih okrasnih čebulic

Ker je Selekcijsko-poskusni center na Ptuju tesno povezan z lokalnim okoljem in odprt za sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, iz leta v leto opažamo povečanje zanimanja strokovne javnosti in različnih organizacij za vodene strokovne oglede. Obiski in ogledi, podkrepljeni s strokovnim vodenjem, so potekali po predhodno dogovorjenih terminih z vodjem SPC Ptuj Darkom Vernikom. Skupine obiskovalcev so se lahko seznanile s posevki, vzgojenimi iz semen, ki jih trži SEMENARNA Ljubljana za različne namene (kmetje, vrtičkarji, tržni pridelovalci vrtnin). Selekcijsko-poskusni center na Ptuju zaradi raznolikosti in širokega izbora različnih posevkov, ki jih vsako leto posejemo za potrebe lastne kontrole, vzdrževalne selekcije ali proizvodnje osnovnega semena, pridobiva upravičeno tudi naziv učnega poligona za vse, ki se želijo tudi v praksi seznaniti s ponudbo semen iz SEMENARNE Ljubljana.

* Več o vlogi Selekcijsko-poskusnega centra na Ptuju in pomenu za semenarstvo si lahko preberete v strokovnem članku ki ga je pripravila dr. Darja Kocjan Ačko z Biotehniške fakultete

Semena krmnih poljščin predstavljajo večji tržni delež v ponudbi semen SEMENARNE Ljubljana, iz leta v leto pa pridobivajo večji pomen. Pridelavi kakovostne krme za rejo živali v SEMENARNI Ljubljana posvečamo posebno pozornost, zato smo si lahko v letošnjem letu ogledali promocijski poskus z različnimi vrstami in sortami krmnih poljščin ter travno deteljnih mešanic. V ta namen smo pripravili v sredini meseca maja strokovno srečanje kmetijskih svetovalcev iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. V okviru srečanja so potekala predavanja o novostih v ponudbi SEMENARNE Ljubljana, ki jih je predstavil Zvonko Glažar (vodja blagovne skupine za krmne in okrasne trave), sledilo je predavanje o pomenu sortne liste krmnih poljščin in pregled vrstne sestave TDM v Sloveniji ter trend gibanja vrst glede na leto rabe in sušna leta. Referat je pripravil doc. dr. Janko Verbič s Kmetijskega inštituta Slovenije. Po predavanjih so si obiskovalci pod vodstvom Zvonka Glažarja ogledali demonstracijske posevke krmnih trav in travno deteljnih mešanic. Na temo krmnih poljščin je potekalo tudi strokovno srečanje, ki smo ga organizirali dan kasneje s strokovnjaki Kmetijskega zavoda Ljubljana, Kmetijskega inštituta Slovenije in s kooperanti ter večjimi slovenskimi kmeti. Tega srečanja so se udeležili tudi sodelavci iz SEMENARNE Zagreb. Na začetku srečanja smo prisotne prijetno presenetili z degustacijo kalčkov. Gostitelji Miloš Fišakov, Zvonko Glažar, Marjeta Mohorič in Andrej Lukan iz SEMENARNE Ljubljana so izčrpno predstavili krmne trave in travno deteljne mešanice, semenski krompir ter sorte lucerne. Tudi to srečanje je bilo strokovno podprto s predavanjem o krmi s travinja (zasnova in raba travne ruše), ki ga je vodil dr. Matej Vidrih z Biotehnične fakultete Ljubljana. Sledila sta predstavitev novosti v ponudbi SEMENARNE Ljubljana in strokovno predavanje o pomenu krme s travinja za uspešno prirejo mleka, ki ga je pripravil doc. dr. Jože Verbič. Zaradi dodatnega zanimanja, predvsem s strani nekaterih kmetov, so si skupaj s strokovnjaki še enkrat ogledali polje. Vsi udeleženci so tudi na tem srečanju prejeli promocijska darila in strokovno gradivo.

Predstavitev novosti na promocijskem poskusu z različnimi vrstami in sortami krmnih poljščin ter travno deteljnih mešanic

Semena krmnih poljščin predstavljajo večji tržni delež v ponudbi semen SEMENARNE Ljubljana

Na Ptuju je bil predstavljen celotni asortiment krmnih poljščin in travno deteljnih mešanic, ki jih tržimo v SEMENARNI Ljubljana

V maju je na polju Selekcijsko-poskusnega centra na Ptuju potekal tudi dan oljne ogrščice s strokovnjaki s Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijskega inštituta ter pridelovalci oljne ogrščice. Dan oljne ogrščice je bil prav tako podprt s strokovnimi predavanji, kjer so se udeleženci med drugim seznanili tudi z nemškimi izkušnjami v tehnologiji pridelovanja oljne ogrščice. Predavanje je vodil g. Viktor Svib, ki prihaja iz nemškega podjetja NPZ - Lembke. NPZ – Lembke je žlahtniteljska semenarska hiša, katere tržni delež prodanega semena v Nemčiji znaša preko 60%, v Sloveniji pa njihove sorte in hibride zastopa in trži SEMENARNA Ljubljana. Viktor Svib je predstavil nemške izkušnje v pridelavi oljne ogrščice. Pred predavanjem si je ogledal različne poskuse po Sloveniji, tako da je predstavil tudi pomanjkljivosti pri pridelavi in predloge, kako te pomanjkljivosti odpraviti. Poseben poudarek je posvetil jesenski pripravi zemljišča in rastlin oljne ogrščice, da bodo pred prezimitvijo v kar najboljši kondiciji. Sledilo je predavanje Viktorja Jejčiča s Kmetijskega inštituta Slovenije na temo predelave oljne ogrščice v biodizel. Viktor Jejčič je predstavil zgodovino uporabe mineralnih in rastlinskih goriv v svetu, zadnje trende ter direktive Evropske unije, ki govorijo v prid povečevanju uporabe goriv, pridelanih iz rastlin, predvsem iz oljne ogrščice. Koristi, ki jih prinašajo pridelava in predelava oljne ogrščice, niso le v manjši odvisnosti od fosilnih goriv, temveč je oljna ogrščica koristna v kolobarju, ki je v Sloveniji veliko preozek. Oljna ogrščica je tudi zelo dobra rastlina za čiščenje zemljišč, predvsem tistih, ki so kontaminirana z različnimi ostanki težkih kovin (npr. na področju Celja). Po predavanjih je sledila kratka razprava, ki jo je vodil Miloš Fišakov iz SEMENARNE Ljubljana. Nato so si obiskovalci ogledali poskusno polje; ogled je vodil Zvonko Glažar.

Dan oljne ogrščice je bil podprt s strokovnimi predavanji, kjer so se udeleženci med drugim seznanili tudi z nemškimi izkušnjami v tehnologiji pridelovanja oljne ogrščice

Ogled poskusnega polja

Ker smo v letošnjem letu v SEMENARNI Ljubljana na tržišče lansirali dve novi liniji semen, in sicer Vonj in okus Mediterana ter Pridih Azije na našem vrtu, smo v začetku junija na Ptuju organizirali Mediteranski dan, ki se ga je udeležilo zelo veliko obiskovalcev. Povabili smo naše veleprodajne kupce iz trgovskih sistemov in zadrug, prodajne agente, dobavitelje in strokovno javnost (Kmetijski inštitut, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko-gozdarsko zbornico…), zaposlene iz maloprodaje, učence in dijake ter upokojence Semenarne. Mediteranski dan smo pričeli z dobrodošlico in prigrizkom (kruhki z namazom in nakaljenimi kalčki iz našega prodajnega programa), sledili so ogledi poskusnih polj. Zaradi aktivnega sodelovanja smo udeležence razdelili v tri skupine, ki so si ogledale predstavitve o vrtninah in cvetlicah s Kristino Škrbec, okrasne in krmne trave z Zvonkom Glažarjem ter predstavitev sort semenskega krompirja, ki jo je vodil Andrej Lukan. Dario Cortese je predstavil vrste kalčkov in njihovo vzgojo ter pomen za zdravje. Izredno pozitivno in kot edinstveno v evropskem merilu je pozdravil novost Semenarne z izborom 20 vrečic biokalčkov Valentin. Glavnino predavanja je namenil pridelavi in uporabi sveže zelenjave, predvsem mediteranske in azijske, ki je na voljo v naših semenskih vrečkah. Po predavanju je sledilo druženje ob mediteranski hrani in kapljici. SEMENARNA Ljubljana je poskrbela tudi za promocijska darila.

Predstavitev novosti in predavanje o vrtninah je vodila Kristina Škrbec iz SEMENARNE Ljubljana

Vegetacijski poskusi vrtnin in cvetlic in predstavitev novosti v malih semenskih vrečicah SEMENARNE Ljubljana

Poskus s krmnimi travami ter travno deteljnimi mešanicami na polju Selekcijsko-poskusnega centra na Ptuju v letu 2008

Predstavitev programa okrasnih travnih mešanic na polju - poskus z okrasnimi travnimi mešanicami

Predstavitev sort semenskega krompirja na poskusnem polju na Ptuju, kjer so bile predstavljene skoraj vse sorte semenskega krompirja, ki jih tržimo v SEMENARNI Ljubljana

Dario Cortese je predstavil vrste kalčkov in njihovo vzgojo ter pomen za zdravje

Poletna srečanja na Ptuju smo zaključili s predstavitvijo profesionalnega programa semen SEMENARNE Ljubljane v okviru srečanja s kupci in dobavitelji profesionalnega programa. Srečanja so se udeležili stalni partnerji na področju tržne pridelave vrtnin in cvetlic. Dogodek je bil namenjen predvsem pridelovalcem cvetlic. Na srečanju je naš dobavitelj substratov iz družinskega podjetja Brill predstavil svoj program substratov za profesionalne namene ter postopke izkopa šote ter mešanja substratov. Prisotnim smo tudi razdelili različne vzorce mešanic različnih prsti. Simon Gartnar (vodja blagovne skupine za profesionalni program semen) je predstavil podjetje in proces oskrbe tržnih pridelovalcev vrtnin in cvetlic s semeni in sejanci. Sledila je predstavitev Branke Hribar iz SEMENARNE Ljubljana, ki je prisotne seznanila s ponudbo nesemenskega prodajnega programa SEMENARNE Ljubljana.

Selekcijsko-poskusni center na Ptuju bo tudi jeseni privabil veliko udeležencev na srečanja, ki jih SEMENARNA Ljubljana že pripravlja za svoje kupce in zaposlene.

Pojdi nazaj