&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Dnevi krmnih poljščin na Ptuju

14. in 15. maj 2008

Že tradicionalni Dnevi poljščin na selekcijsko promocijskem centru Semenarne Ljubljana na Ptuju so tokrat potekali nekoliko bolj zgodaj, sredi maja. Največ pozornosti smo namenili krmnim poljščinam, na področju katerih smo letos pripravili tudi precej novosti.

S predstavniki Kmetijske svetovalne službe KGZS, kooperanti, večjimi kmeti in strokovnjaki Kmetijskega zavoda Ljubljana smo se najprej sprehodili med lepo urejenimi posevki različnih vrst in sort trav, detelj in mešanic ter jim predstavili njihove glavne značilnosti in pogoje pridelave.

Sledila so predavanja:

  • Krmne poljščine – novosti v ponudbi Semenarne Ljubljana (Zvonko Glažar) – 14. in 15.5.
  • Pomen sortne liste krmnih poljščin in pregled vrstne sestave TDM v Sloveniji ter trend gibanja vrst glede na leto rabe in sušna leta (univ.dipl.ing.agr. Janko Verbič, KIS) – 14.5.
  • Pomen kakovosti krme s travinja za uspešno prirejo mleka(doc.dr.Jože Verbič) – 15.5.
  • Krma s travinja – zasnova in raba travne ruše (dr. Matej Vidrih, BTF) – 15.5.

Po razpravi in kosilu so se obiskovalci in strokovnjaki Semenarne Ljubljana razšli polni novih vtisov in znanja ter z obljubo, da se prihodnje leto spet srečajo.

Pojdi nazaj