&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Dan odprtih vrat Semenarne Ljubljana v znamenju pomena ohranjanja slovenskih avtohtonih sort

V petek, 7. in soboto, 8. julija je Semenarna Ljubljana odprla vrata raziskovalnega centra na Ptuju. Na tradicionalnem, vsakoletnem dogodku nas je obiskalo veliko ljubiteljev vrtnarjenja. Vrt je bil pisan in poln najrazličnejših sort vrtnin kot tudi cvetlic. Največ zanimanja je bilo za avtohtone in udomačene sorte ter za cvetlice, ki se jih spominjamo na vrtovih iz časov naši babic.

 

 V petek, 7. julija smo na SPC Ptuj pripravili DAN Semenarne Ljubljana. Dogodka so se udeležili številni gostje, med njimi mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije in poslovni partnerji. V okviru prireditve so gostje prisluhnili strokovnemu posvetu na temo ohranjanja slovenskih avtohtonih in udomačenih sort semena, kasneje pa so si ogledali največji vrt v Sloveniji. Namen posveta je bil poudariti pomen avtohtonih in udomačenih sort za lokalno pridelavo hrane.

 

Na strokovnem posvetu so sodelovali prof. dr. Darja Kocjan Ačko, iz  Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Slavko Leben iz Moškanjc, dolgoletni pridelovalec semena za Semenarno Ljubljana za semenski česen Ptujski jesenski in Ptujski spomladanski ter Darko Vernik, vodja Selekcijsko poskusnega centra  Ptuj Semenarne Ljubljana.

»Semenarna Ljubljana z največjim oglednim vrtom avtohtonih in udomačenih sort v Selekcijsko-poskusnem centru na Ptuju prispeva tudi k prenosu znanja o semenih in starih sortah. Strokovnjaki, pridelovalci in ljubitelji pa širijo znanje naprej, še posebej v družine,  kjer gre za  medgeneracijsko povezovanje, skupno delo na vrtu in polju, za samooskrbo ali pridelavo za trg. Ker so avtohtone in udomačene sorte delo naših kmečkih prednikov, so naša  naravna in kulturna dediščina. Kot del slovenske narodne identitete, jih je treba znati ohranjevati, negovati in izpopolnjevati za nas in naše otroke«, je med drugim poudarila prof. dr. Darja Kocjan Ačko.

 

 

Semenarna Ljubljana že desetletja ohranja slovenske avtohtone in udomačene sorte vrtnin in poljščin, ki so ključne za lokalno pridelavo hrane in zagotavljanje prehranske varnosti države.

Brez slovenskega semena ni kakovostne lokalno pridelane hrane.

Nekaj utrinkov iz Selekcijsko-poskusnega centra na Ptuju.

Pojdi nazaj