&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

Semenarna Ljubljana - SI / Aktualno / Semenarna Ljubljana - Članek

Sorte ozimne pšenice za pozno setev

Ne glede na to, da se najprimernejši čas za setev ozimne pšenice počasi že odmika, ni priporočljivo, da osnovno obdelavo tal izvajamo na vsak način ne glede na vlago v tleh.

Stalne padavine, razmočene njive in pozno spravilo koruze kmetovalcem v letošnji jeseni onemogočajo pripravo njiv za setev ozimin. Ne glede na to, da se najprimernejši čas za setev ozimne pšenice počasi že odmika, ni priporočljivo, da osnovno obdelavo tal izvajamo na vsak način ne glede na vlago v tleh.

Nasilno izvajanje agrotehničnih ukrepov (oranje, predsetvena priprava) na kmetijskih površinah, na katerih se zadržuje meteorna voda, nam lahko za nekaj naslednjih let močno poslabša strukturno-teksturne lastnosti tal.

S poznavanjem biologije rasti posameznih sort lahko tehnologijo pridelave prilagodimo tako, da tudi v poznejših terminih setve s primerno sorto dosežemo želeni pridelovalni efekt.

Sorte Semenarne Ljubljana, ki jih na podlagi njihovega ciklusa razvoja svetujemo za poznejše termine setve, so:

Soissons - pravočasna setev: do konec oktobra (do 350 zrn/m² ali 210 kg/ha)
Isengrain - pravočasna setev: do konec oktobra (do 350 zrn/m² ali 210 kg/ha)
Soissana - pravočasna setev: konec oktobra do začetek novembra (350 zrn/m² ali 230 kg/ha)
Bastide – pravočasna setev: sredina novembra (400 zrn/m² ali 240 kg/ha)
Rosario – pravočasna setev: sredina novembra do konec novembra (430 zrn/m² ali 250 kg/ha)
Augustus – pravočasna setev: konec novembra do začetek decembra (450 zrn/m² ali 250 kg/ha)

Natančna setvena norma v kg/ha se izračuna na podlagi absolutne mase semena, kalivosti in čistoče.

                                 število kalivih zrn /m2 x absolutna masa v g x100
Potr. seme (kg/ha)   =  ------------------------------------------------------- x faktor izgub (1,15 -1, 20)
                                                 % kalivosti x % čistoče

Vsi potrebni podatki za izračun količine semena za posamezno partijo so dostopni na spletni strani Semenarne Ljubljana.

Dodatna zagotovila za uspešen vznik:

  • Kljub pozni setvi bo toplota zemlje še vedno zagotavljala dober vznik, prav tako bo na voljo dovolj vlage. Z nekaj plitvejšo globino setve (od 2 do 4 cm) pri pozni setvi omogočamo zrnju, da ima večji dotok zraka in s tem hitrejšo kalitev.
  • Uporaba certificiranega semena. Pri poznih setvah seme dejansko položimo v vlažna tla, zato je pojav različnih patogenov, ki bi lahko oslabili vigor rasti, večji. Z uporabo semena, ki je bilo v postopku priprave semenskega blaga deležno pravilnega čiščenja in razkuževanja z ustreznim sredstvom, dodatno zagotavljamo uspešen vznik. Postopek priprave semenskega blaga se izvaja le v profesionalnih semenarskih družbah.

Katalog Ozimnih žit Hibridi Ozimnih žit Rezultati preizkušanj v letu 2010

Pojdi nazaj