Page 21 - Veliki vrtni katalog - Semenarna Ljubljana

Basic HTML Version

21
Št. semen v gramu:
120−160
KoliËina semena za
setev:
0,4 kg/ha; 4−8
g/100 m² (vzgoja sadik);
2−3 kg/ha (direktna setev)
Seme kali:
10−14 dni
»as setve:
Februar−april.
»as presajanja:
Maj
Sadilna razdalja:
25 x 40 cm.
Koristen nasvet:
Do
srede junija in od za­Ëe­t­ka
septembra odliËno raste
pod foljskim tunelom.
002975
3831002611102 002977
3831002611126 002982
3831002611164 002983
3831002617128
002979
3831002611133 002980
3831002611140 002981
3831002611157 002967
3831002611027
002985
3831002611188
Paprika
JajËevec
Paprika
JajËevec
491
DomaËi srednje dolgi
Solanum melongena
L.
Zgodnja sorta, primerna
za vzgojo v plastenjakih,
rastlinjakih in na prostem.
Srednje dolgi, debeli plo­
dovi so zelo slastni dušeni
in peËeni.
Feferoni
566
sladki Ferdi
Capsicum annuum
L.
Polne rastlinice viseËih,
zeleno rdeËih plodov. So
sladki feferoni, primerni za
vlaganje.
Sorto vzdræujemo v
Sloveniji.
Feferoni
565
zeleni
Capsicum annuum
L.
»udoviti, ostri zeleni fefe­
roni popestrijo marsikatero
jed.
Feferoni
564
rumeni
Capsicum annuum
L.
Ostri rumeni feferoni nam
polepšajo vrt. Z njimi odli­
Ëno zaËinimo jedi.
Paprika
574
Soroksari
Capsicum annuum
L.
Babura. Veliki pridelki
rumenih, sladkih in okus­
nih paprik. Najboljša za
pripravo polnjenih paprik.
Sorto vzdræujemo v
Sloveniji.
Paprika
570
Kurtovska kapija
Capsicum annuum
L.
Srednje pozna (125 dni),
podolgovata in zelo rodna.
Plodovi so boËno splošËeni,
zelene in intenzivno rdeËe
barve. Primerna za sveæo
rabo, peËenje in vlaganje.
Paprika
569
Kalifornijsko Ëudo
Capsicum annuum
L.
Babura. Veliki plodovi
intenzivne zelene in rdeËe
barve so debelo mesnati in
sladki. OdliËna za pripravo
polnjenih paprik.
Paprika
551
tip “rotundum”
Capsicum annuum
L.
„Paradiænikova paprika“.
Srednje zgodnja paprika
(110−120 dni) za sveæo rabo
in vlaganje. Bledo rumeni in
rdeËi plodovi imajo debelo
in sladko meso.
Sorto vzdræujemo v
Sloveniji.
Paprika
530
Sivrija
Capsicum annuum
L.
Zgodnja (115 dni), podolgo­
vata, zelena in rdeËa, zelo
rodna paprika. Meso je
srednje debelo, okusno in
sladko. Primerna za sveæo
rabo in vlaganje.
Sorto vzdræujemo v
Sloveniji.
plodovke
271 2971

M. VRE
KA 515 PARADIŽNIK
VOLOV.SR. VAL
10
272 2973

M. VRE
KA 522 PARADIŽNIK SAINT PI.
10
273 2974

M. VRE
KA 525 PARADIŽNIK SAN
MARZ.
10
274 9190

M. VRE
KA 528 PARADIŽNIK
DROBNOPLODNI RED PEAR
10
PAPRIKA, FEFERONI, JAJČEVEC
275 2975

M. VRE
KA 530 PAPRIKA SIVRIA
10
276 2977

M. VRE
KA 551 PAPRIKA ROTUNDUM 10
277 2979

M. VRE
KA 564 PAPRIKA FEFERONI
RU.
10
278 2980

M. VRE
KA 565 PAPRIKA FEFERONI ZE.
10
279 2981

M. VRE
KA 566 PAPRIKA FEFERONI SL.
FERDI
10
280 2982

M. VRE
KA 569 PAPRIKA KALIF.
UDO 10
281 2983

M. VRE
KA 570 PAPRIKA
10
KURTO.KAPIJA
282 2985

M. VRE
KA 574 PAPRIKA ŠOROKŠARI
10
272 2973

M. VRE
KA 522 PARADIŽNIK SAINT PI.
10
273 2974

M. VRE
KA 525 PARADIŽNIK SAN
MARZ.
10
274 9190

M. VRE
KA 528 PARADIŽNIK
DROBNOPLODNI RED PEAR
10
PAPRIKA, FEFERONI, JAJČEVEC
275 2975

M. VRE
KA 530 PAPRIKA SIVRIA
10
276 2977

M. VRE
KA 551 PAPRIKA ROTUNDUM 10
277 2979

M. VRE
KA 564 PAPRIKA FEFERONI
RU.
10
278 2980

M. VRE
KA 565 PAPRIKA FEFERONI ZE.
10
279 2981

M. VRE
KA 566 PAPRIKA FEFERONI SL.
FERDI
10
280 2982

M. VRE
KA 569 PAPRIKA KALIF.
UDO 10
281 2983

M. VRE
KA 570 PAPRIKA
10
  
KURTO.KAPIJA
282 2985

M. VRE
KA 574 PAPRIKA ŠOROKŠARI
10
271 2971

M. VRE
KA 515 PARADIŽNIK
VOLOV.SR. VAL
10
  
272 2973

M. VRE
KA 522 PARADIŽNIK SAINT PI.
10
273 2974

M. VRE
KA 525 PARADIŽNIK SAN
MARZ.
10
274 9190

M. VRE
KA 528 PARADIŽNIK
DROBNOPLODNI RED PEAR
10
PAPRIKA, FEFERONI, JAJČEVEC
275 2975

M. VRE
KA 530 PAPRIKA SIVRIA
10
276 2977

M. VRE
KA 551 PAPRIKA ROTUNDUM 10
277 2979

M. VRE
KA 564 PAPRIKA FEFERONI
RU.
10
2 8 2980

M. VRE
KA 565 PAPRIKA FEFERONI ZE.
10
279 2981

M. VRE
KA 566 PAPRIKA FEFERONI SL.
FERDI
10
280 2982

M. VRE
KA 569 PAPRIKA KALIF.
UDO 10
281 2983

M. VRE
KA 570 PAPRIKA
10
KURTO.KAPIJA
282 2985

M. VRE
KA 574 PAPRIKA ŠOROKŠARI
10
271 2971

M. VRE
KA 515 PARADIŽNIK
VOLOV.SR. VAL
10
  
272 2973

M. VRE
KA 522 PARADIŽNIK SAINT PI.
10
273 2974

M. VRE
KA 525 PARADIŽNIK SAN
MARZ.
10
   
274 9190

M. VRE
KA 528 PARADIŽNIK
DROBNOPLODNI RED PEAR
10
PAPRIKA, FEFERONI, JAJČEVEC
275 2975

M. VRE
KA 530 PAPRIKA SIVRIA
10
276 2977

M. VRE
KA 551 PAPRIKA ROTUNDUM 10
277 2979

M. VRE
KA 564 PAPRIKA FEFERONI
RU.
10
278 2980

M. VRE
KA 565 PAPRIKA FEFERONI ZE.
10
279 2981

M. VRE
KA 566 PAPRIKA FEFERONI SL.
FERDI
10
280 2982

M. VRE
KA 569 PAPRIKA KALIF.
UDO 10
281 2983

M. VRE
KA 570 PAPRIKA
10
KURTO.KAPIJA
282 2985

M. VRE
KA 574 PAPRIKA ŠOROKŠARI
10
271 2971

M. VRE
KA 515 PARADIŽNIK
VOLOV.SR. VAL
272 2973

M. VRE
KA 522 PARADIŽNIK SAINT PI.
273 2974

M. VRE
KA 525 PARADIŽNIK SAN
MARZ.
274 9190

M. VRE
KA 528 PARADIŽNIK
DROBNOPLODNI RED PEAR
RIKA, FEFE NI, J JČEVEC
275 2975

M. VRE
KA 530 PAPRIKA SIVRIA
276 2977

M. VRE
KA 551 PAPRIKA ROTUNDUM
277 2979

M. VRE
KA 564 PAPRIKA FEFERONI
RU.
278 2980

M. VRE
KA 565 PAPRIKA FEFERONI ZE.
279 2981

M. VRE
KA 566 PAPRIKA FEFERONI SL.
FERDI
280 2982

M. VRE
KA 569 PAPRIKA KALIF.
UDO
281 2983

M. VRE
KA 570 PAPRIKA
KURTO.KAPIJA
282 2985

M. VRE
KA 574 PAPRIKA ŠOROKŠARI
275 2975

M. VRE
KA 530 PAPRIKA SIVRIA
276 2977

M. VRE
KA 551 PAPRIKA ROTUNDUM
277 2979

M. VRE
KA 564 PAPRIKA FEFERONI
RU.
278 2980

M. VRE
KA 565 PAPRIKA FEFERONI ZE.
279 2981

M. VRE
KA 566 PAPRIKA FEFERONI SL.
FERDI
280 2982

M. VRE
KA 569 PAPRIKA KALIF.
UDO
281 2983

M. VRE
KA 570 PAPRIKA
KURTO.KAPIJA
282 2985

M. VRE
KA 574 PAPRIKA ŠOROKŠARI
276 2977

M. VRE
277 2979

M. VRE
RU.
278 2980

M. VRE
279 2981

M. VRE
FERDI
280 2982

M. VRE
281 2983

M. VRE
KURTO.K
282 2985

M. VRE
2971

M. VRE
KA 515 PARADIŽNIK
VOLOV.SR. VAL
10
2973

M. VRE
KA 522 PARADIŽNIK SAINT PI.
10
2974

M. VRE
KA 525 PARADIŽNIK SAN
MARZ.
10
9190

M. VRE
KA 528 PARADIŽNIK
DROBNOPLODNI RED PEAR
10
NI, JAJČEVEC
2975

M. VRE
KA 530 PAPRIKA SIVRIA
10
2977

M. VRE
KA 551 PAPRIKA ROTUNDUM 10
2979

M. VRE
KA 564 PAPRIKA FEFERONI
RU.
10
2980

M. VRE
KA 565 PAPRIKA FEFERONI ZE.
10
2981

M. VRE
KA 566 PAPRIKA FEFERONI SL.
FERDI
10
2982

M. VRE
KA 569 PAPRIKA KALIF.
UDO 10
2983

M. VRE
KA 570 PAPRIKA
10
KURTO.KAPIJA
2985

M. VRE
KA 574 PAPRIKA ŠOROKŠARI
10
267 2967

M. VRE
DOM.SR.
KUMARE
290 2996

M. VRE
DOLGE Z
291 2998

M. VRE

292 2999
M. VRE
293 3141

M. VRE
294 3000

M. VRE
PARI.KO