&npsp;  
KONTAKT

Semenarna Ljubljana, d.o.o.
Dolenjska cesta 242
1000 Ljubljana, SLOVENIJA - EU
T: +386 (0)1 475 92 00

 

 

Lunin setven koledar

Semenarna Ljubljana - SI / Nagradne igre

Sodelujte v nagradni igri in se potegujte za privlačne nagrade

Nagradna igra poteka od 20. 8. 2016 do vključno 25. 8. 2016 na razstavnem prostoru Deželne banke Slovenije d. d. na 54. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni.

Glavne nagrade so:

3 x 1. nagrada: 2 min letenje v vetrovniku Aerodium Logatec (vrednost 3 x 42 EUR),

2. nagrada: 3 knjige založbe Kmečki glas (vrednost 30 EUR),

3. nagrada: bon v vrednosti 20 EUR za nakup po lastni izbiri v kateremkoli Vrtnem centru Kalia.

 

Lahko pa sodelujete tudi pri vrtenju kolesa sreča, kjer vsako polje prinese dobitek.

Pravila nagradne igre si lahko preberete tukaj.

IZŽREBANCI V NAGRADNI IGRI: VALENTIN SMART, junij 2015

Štefka Bratina Br. Hvalič 36 Kromberk 5000 Nova gorica
Esma Raković Klavčičeva 13 1241 Kamnik
Nada Plauc Miklošičeva 1 3000 Celje
Betka Štefanič Strojin Komarna vas 126 8333 Semič
Alenka Klopčič Ržiše 11 1413 Čemšenik
Tončka Kamenik Zg. Laže 8 3215 Loče
Anita Karner Gortinska cesta 17 2366 Muta
Majda Brodnik Hribska pot 8 1290 Grosuplje
Irena Ternovšek Stopno 17 2321 Makole
Andreja Mahne Bračičeva 1 1380 Cerknica
Ana Jerman Katreževa pot 24 a 1231 Ljubljana Črnuče
Mira Makoter Cven 36 b 9240 Ljutomer
Marija Zorman Kovorska 68 4290 Tržič
Mira Prot Razgledna 36 2360 Radlje ob Dravi
Mira Firšt Kozjanskega odreda 9 3250 Rogaška Slatina
Cvetka Sedušak Tunjiška mlaka 22 b 1240 Kamnik
Rajko Rutar Bača 14 b 5216 Most na Soči
Ljubo Štibilj Podvozna 3 6320 Portorož
Martina Bevc Trubarjeva 3 3310 Žalec
Polona Drofelnik Gorenje 11 3327 Šmartno ob Paki

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri VALENTIN SMART, ki poteka v sodelovanju z revijo Rože in Vrt

Sodelujte v nagradni igri PIKA, ZA OBNOVO TRAVE, ki poteka v sodelovanju z revijo Rože in Vrt

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri PIKA, ZA OBNOVO TRAVE, ki poteka v sodelovanju z revijo Rože in Vrt

Sodelujte v nagradni igri »FIŽOL, ZDRAVJE IZ DOMAČEGA VRTA», ki poteka v sodelovanju z revijo Jana

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da v reviji JANA pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje in izpolnijo kupon s svojimi podatki (ime in priimek, naslov, pošta in poštna številka, email naslov) ter označijo okence o strinjanju s Pravili sodelovanja v nagradni igri. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, v žrebanju pa bo vsak udeleženec upoštevan le enkrat.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »FIŽOL – ZDRAVJE IZ DOMAČEGA VRTA«

Nagrajenci nagradne igre FIŽOL – ZDRAVJE Z DOMAČEGA VRTA v sodelovanju z revijo Jana

IME IN PRIIMEK

NASLOV

POŠTA

KRAJ

Silvija Vodenik

Vrtna 22

9250

Gornja Radgona

Zmaga Antončič

Kajuhova 1

6210

Sežana

Petra Vrtačnik

Bistrica 1

1273

Dole pri Litiji

Aleksandra Kozorog

Vrhovo 49

1433

Radeče

Valentina Rožič

Račni vrh 7

1233

Dob

Nada Smukavc

Žiganja vas 51

4294

Križe

Antonija Kočevar

Dragomlja vas 9

8331

Suhor

Majda Žan

Brezje 40

1356

Dobrova

Jana Fabricio

Marija Kogoja 29

5000

Nova Gorica

Vida Remenih

Zalog 1/b

3222

Dramlje

Vsem nagrajencev čestitamo! Semenarna Ljubljana, d. d.

Objava nagrajencev in pravila nagradne igre: spomladanski sejem Komenda 2015

Izžrebali smo nagrajence sejma v Komendi - nagradna igra

Ljubljana, 31. 3. 2015

Na spomladanskem kmetijskem sejmu Komenda, ki se je končal v nedeljo, smo na razstavnem prostoru Deželne banke Slovenije, Semenarne Ljubljana in Kmečkega glasa pripravili nagradno igro za obiskovalce.

Danes smo izžrebali 5 nagrajencev, ki so z izpolnjenim nagradnim kuponom sodelovali v nagradni igri, in prejmejo paket praktičnih nagrad organizatorjev. Sreča se je nasmehnila:

- Maticu Kerhu, Verd 158, 1360 Vrhnika,
- Manueli Zadnik, Harije 81, 6250 Ilirska Bistrica,
- Tonetu Kastelicu, Selo pri Radohovi vasi 9, 1296 Šentvid pri Stični,
- Bredi Kersnik, Savska 73, 4260 Bled-Ribno in
- Suzani Gregorc, Dobravlje 89, 5263 Dobravlje.

Nagrajencem čestitamo, vsem obiskovalcem pa se zahvaljujemo za obisk. Nagrajenci bodo praktične nagrade prejeli po pošti v roku tedna dni od izvedenega žrebanja.

Nagradna igra poteka od 27. 3. 2015 29. 3. 2015 na razstavnem prostoru organizatorjev nagradne igre na spomladanskem sejmu Komenda.  

Pravila nagradne igre: spomladanski sejem Komenda 2015 

Nagrajenci nagradne igre MAGIC HERBS 2015 v sodelovanju z revijo Urbano vrtičkanje

IME IN PRIIMEK

NASLOV

POŠTA

KRAJ

Danica Štrigl

Kavče 49

3320

Velenje

Irena Zagožen

Prod 10

3333

Ljubno ob Savinji

Marija Lavrač

Hribi 3

1222

Trojane

Urška Polanec

Izseljenska 4

2310

Slovenska Bistrica

Tina Videmšek

Gaberke 133

3325

Šoštanj

Vlasta Klemenčič Berčon

Sp. Hotič 31

1270

Litija

Luka Medved

Srpenica 10

5224

Srpenica

Rozina Ribič

Brilejeva 22

1117

Ljubljana

Martina Črtalič

Rakovnik 1

8310

Šentjernej

Patricija Hasler

Tovarniška 12/c

1370

Logatec

Zala Gorza

Lendavska 10

9000

Murska Sobota

Klara Rebselj

Goce Delčeva 27

1000

Ljubljana

Marija Gregorčič

Steklarska 23

3252

Rogatec

David Koder

Zg. Jakobski dol 78 a

2222

Jakobski dol

Lucija Zupanc

Na vasi 124

4208

Šenčur

Danila Obid

Žagarjeva 3

5220

Tolmin

Marija Hočevar

Javorškova 13

1315

Velike Lašče

Nada Kozmus

Jagoče 13 e

3270

Laško

Sonja Rajh

Zazid 13

6275

Črni kal

Maja Mrak

Srednja vas 3

4223

Poljane

Tadeja Kotnik

Uršičev štradon 42 a

1000

Ljubljana

Sonja Osredkar

Dol pri Borovnici 78

1353

Borovnica

Petra Mekiš

Šared 18 a

6310

Izola

Nataša Retko

Pod Gonjami 107

2391

Prevalje

Jon Kanjir

Ljubija 112

3330

Mozirje

Lidija Leban

Vojkova 4

5220

Tolmin

Zdenka Ferme

Limovce 7 a

1222

Trojane

Asja Čurovič

Brodarjev trg 15

1000

Ljubljana

Nika Dragolič

Kraška 13

1380

Cerknica

Cvetka Sedušak

Tunjiška mlaka 22 b

1240

Kamnik

Vsem nagrajencev čestitamo! Semenarna Ljubljana, d. d.

Nagrajenci nagradne igre MAGIC HERBS 2015 v sodelovanju z revijo Rože in vrt:

IME IN PRIIMEK

NASLOV

POŠTA

KRAJ

Valerija Korasa

Gabrje, Gomile 15

8321

Brusnice

Betka Štefanič Strojin

Komarna vas 126

8333

Semič

Jana Bolka

Slovenska cesta 57

4207

Cerklje na Gorenjskem

Bojana Košir

Mirna pot 12

1351

Brezovica

Alojzija Tavčar

Dutovlje 161

6221

Dutovlje

Andreja Mahne

Bračičeva 1

1380

Cerknica

Andreja Tajke

Zg. Slemen - del 41

2353

Sv. Duh na Ostrem vrhu

Martina Bevc

Trubarjeva 3

3310

Žalec

Štefanija Bratina

Br. Hvalič 36, Kromberk

5000

Nova Gorica

Nada Plauc

Miklošičeva 1

3000

Celje

Terezija Pernat

Župečja vas 33 c

2324

Lovrenc na Dr. polju

Lea Kastelic

Petrušna vas 15 a

1296

Šentvid pri Stični

Anita Karner

Gortinska cesta 17

2366

Muta

Marjeta Petkovič

Pod Srobotnikom 12

8351

Straža

Marija Nadvešnik

Strma pot 3

1331

Dolenja vas

Nataša Kaus

Brdo 68

5230

Bovec

Patricia Lačen

Opekarska ulica 2

6000

Koper

Slavka Abram

Štanjel 120

6222

Štanjel

Mira Makoter

Cven 36 b

9240

Ljutomer

Alenka Klopčič

Rziše 11

1413

Čemšenik

Sonja Zavec Sever

Zimica 97 b

2242

Zg. Korena

Mira Firšt

Kozjanskega odreda 9

3250

Rogaška  Slatina

Lucjana Štibilj

Podvozna 3, Lucija

6320

Portorož

Marjetka Železnik

Metleče 4

3325

Šoštanj

Danica Satošek

Šalka vas 74/a

1330

Kočevje

Erna Aščerič

Pobeška 29

6000

Koper

Cvetka Ranc

Tolsti vrh 85 d

2390

Ravne na Koroškem

Marija Zorman

Kovorska 68

4290

Tržič

Zalka Potokar

Na Korošci 24

1117

Ljubljana

Danica Štrigl

Kavče 49

3320

Velenje

Marija Crljen

Marčenkova 13

1110

Ljubljana Moste

Ida Čop

Vreskovo 16

1420

Trbovlje

Jožica Trobec

Janina 7

3250

Rogaška  Slatina

Irena Zagožen

Prod 10

3333

Ljubno ob Savinji

Barbka Kozamernik

Župančičeva 1

1241

Kamnik

Sonja Flander

Drenov grič 175

1360

Vrhnika

Nada Habrun

Novi Cog 21

1430

Hrastnik

Drago Obid

Kurirska pot 5

4270

Jesenice

Tatjana Šerbec

Partizanska 11

4220

Škofja Loka

Viktorija Pinter

Lipa pri Frankolovem 22

3213

Frankolovo

Tonica Zbašnik

Podplanina 19

1319

Draga

Vesna Kohne

Tomšičeva 23

2310

Slovenska Bistrica

Anka Bončina

St. Jurij 43

1290

Grosuplje

Sonja Rot

Dermotova 15

1000

Ljubljana

Jožica Purkart

Počakovo 7

1433

Radeče

Marinka Plahuta

Naselje laz 7

1431

Dol pri Hrastniku

Ana Bedek

Podvin 35

3313

Polzela

Andraž Bašelj

Sv. Andrej 3 a

4220

Škofja Loka

Mateja Rojc

Hinjce 11

8296

Krmelj

Lidija Šturbej

Vrh 26 a

3240

Šmarje pri Jelšah

Vsem nagrajencev čestitamo! Semenarna Ljubljana, d. d.

Nagrajenci nagradne igre BARVITOST MEHIKE v sodelovanju z revijo Jana:

1. Danila Šraml, Dolga Poljana 1/h, 5271 Vipava

2. Vida Vončina, Obirska 1 b, 1000 Ljubljana

3. Terezija Buzeti, Bakovci, Nova ulica 1, 9000 Murska Sobota

4. Veronika Berčon, Topol 12 c, 1215 Medvode

5. Božena Stibilj, Endliherjeva 14, 1000 Ljubljana

6. Frančiška Igličar, V Hrastovce 11, 1357 Notranje gorice

7. Silvija Vodenik, Vrtna 22, 9250 Gornja Radgona

8. Fanika Krničar, Imeno 49, 3254 Podčetrtek

9. Erna Aščerič, Pobeška 29, 6000 Koper

10. Tanja Grošelj, Malgajeva 2/a, 3000 Celje

11. Nada Dobaj, ulica Talcev 20 a, 2204 Miklavž

12. Lidija Cokan, Limbuška c. 52, 2341 Limbuš

13. Irena Golob, Pot na Kamenšak 5, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

14. Valči Žakelj, Polje 26, 4226 Žiri

15. Alenka Bahor, ulica gen. Levičnika 32 d, 6000 Koper

16. Nives Gržentič, Krožna c. 3 a, 6000 Koper

17. Marija Korleale, ulica Tončka Dežmana 8, 4000 Kranj

18. Ivica Sluga, Sveti vrh 103, 8230 Mokronog

19. Ana Kamenšek, Draženci 49/a, 2288 Hajdina

20. Nada Skumavc, Žiganja vas 51, 4294 Križe

21. Mateja Janša, Polje 1, 4260 Bled

22. Bojan Mlakar, Celjska 60, 2380 Slovenj Gradec

23. Nataša Retko, Pod Gonjami 107, 2391 Prevalje

24. Eva Bizjan, Kašeljska cesta 39, 1000 Ljubljana

25. Vanja Marcen, Golo Brdo 142, 1215 Medvode

26. Lidija Cerovac, Kvedrova 9, 6000 Koper

27. Maja Eržen, Žirovnica 90 b, 4270 Jesenice

28. Mirjam Drnovšek, Rojska 27, 1230 Domžale

29. Jelka Tary, Mlinska pot 3, 1231 Ljubljana Črnuče

30. Katja Šalehar, Turjaško naselje 15, 1330 Kočevje

 

Vsem nagrajencev čestitamo!

Semenarna Ljubljana, d. d.

»MAGIC HERBS in VRTIČKANJE«

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da v reviji VRTIČKARIJE pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje in izpolnijo kupon s svojimi podatki (ime in priimek, naslov, pošta in poštna številka, email naslov) ter označijo okence o strinjanju s Pravili sodelovanja v nagradni igri. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, v žrebanju pa bo vsak udeleženec upoštevan le enkrat.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »MAGIC HERBS«

Sodelujte v nagradni igri »BARVITOST MEHIKE«, ki poteka v sodelovanju z revijo Jana

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da v reviji Jana pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje in izpolnijo kupon s svojimi podatki (ime in priimek, naslov, pošta in poštna številka, email naslov) ter označijo okence o strinjanju s Pravili sodelovanja v nagradni igri. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, v žrebanju pa bo vsak udeleženec upoštevan le enkrat.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »BARVITOST MEHIKE 2015« 

Sodelujte v nagradni igri »MAGIC HERBS 2015«, ki poteka v sodelovanju z revijo Rože&Vrt.

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da v reviji Rože&Vrt pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje in izpolnijo kupon s svojimi podatki (ime in priimek, naslov, pošta in poštna številka, email naslov) ter označijo okence o strinjanju s Pravili sodelovanja v nagradni igri. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, v žrebanju pa bo vsak udeleženec upoštevan le enkrat.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »MAGIC HERBS 2015«